Thomas Digregrind January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er egentlig en blockchain? På norsk blir dette kalt for blokkjeder og det handler om hvordan informasjon blir lagt inn under forskjellige blokker, hvor hver blokk baserer seg på forrige. Det som også er eget med blockchains eller bokkjedene er at andre som har tilgang til disse blokkene kan sitte og følge med på …