oleaaknes January 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bitcoin

Bitcoin ble lansert i 2009 og var den første digitale valutaen verden hadde sett. Valutaen baserer seg på å overføre verdier over internett. Bitcoins er i dag den største kryptovaluttaen i verden. Valutaen baserer seg på transaksjoner av verdier over nette uten inn blanding av stat eller en tredjepart. Valutaen er på mange måter selvstyrende og kan ikke kontrolleres.

Valutaen bruker et omfattende system for transaksjonene som er så og si umulig gå hakke, dette systemet kalles Blockchains eller blokkjeder på norsk. Systemet brukes ikke bra til overføringer av valuta men også andre samfunnsnyttige verdier. I dette innlegget skal jeg forklare hva denne teknologien er og hvordan det kan brukes i samfunnet.

Hva er Blokkjeder?

Blokkjeder er et nettverk som distribuerer og fordeler informasjonen til transaksjonene i et peer2peer nettverk. Selve teorien ved blokkjeder startet i 1991 der en gruppe forskere fikk ideen om å tidssteple viktige dokumenter slik at det ikke var mulig å gå tilbake å endre informasjon som tidligere var blitt gitt. Men selve teorien ble ikke tatt i bruk før grunnleggeren av Bitcoin Satochi Nakamoto begynte å bruke den innenfor teknologien og ved hjelp av internett.

Enkelt forklart er at systemet har en full oversikt over alle transaksjonene, disse opplysningene blir lagret i en «logg» som blir tilgjengelig for alle parter. Loggen gir fullstendig oversikt over alle transaksjoner som har blitt gjort tidligere. Ingen kan verken slette eller endre informasjon i loggen, noe som gjør at transaksjonene er ekstremt sikre.

Selve informasjonen om transaksjonene blir lagret i «blokker» derrad ordet blokkjeder, som tidligere nevnt bruker systemet Perr2perr teknologien som går ut på at informasjonen ikke blir lagret hos en enkel server, men hos hver enkelt maskin som er koblet opp mot nettverket.

Hver enkelt blokk har sin unike identifiseringskode på lik linje med et fingeravtrykk, dette er også kjent som en Hash. Hver blokk har både sin hash og den tidligere blokken sin hash. Om den tidligere blokken sin hash ikke stemmer overens med kjeden blir alle etterfølgende blokker ugyldig noe som skaper sikkerhet siden det så og si er umulig å hakke dette systemet.

Hvilke utfordringer møter vi med Blokkjeder?

Det er ingen tvil om at blokkjeder har sine fordeler, men vi ser også at teknologien kommer med ulemper. Vi ser mer å mer at bokkjede teknologien blir brukt til uetiske formål som kriminalitet. Når man handler kryptovaluta ved bruk av blokkjeder kan man velge å handle anonymt. Noe som fører til at kriminelle kan handle ulovlige produkter som narkotika, våpen og drive med hvitvasking av penger uten å bli oppdaget.

En annen negativ faktor ved Blokjeder er at valutaen til Bitcoin er svært ustabil, når man overfører verdier via Bitcoin er det en svært høy risiko ved gjennomføringen. Hvor attraktivt blir det å handle Bitcoin når verdien kan halveres på under ett døgn. Dette kommer av at verdien til Bitcoin er flytende og styres etter etterspørselen i markedet. Men er dette gunstig og kommer Bitcoin til å bli den nye ledende valutaen? – det er det kun tiden som vil vise.

  • https://snl.no/Bitcoin
  • https://coinweb.no/hva-er-blockchain/
  • https://finanssans.no/hva-er-bitcoin