Madelenbodahl January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blokkkjeder og kryptovalutaer også kalt blockchain kan komme til å løse viktige utfordringer vi står overfor i samfunnet, og er dermed vurdert som en teknologi som vil revolusjonere verden. Potensialet til denne teknologien er så mangt, og kan være i stand til å revolusjonere alt fra hvordan pengetransaksjoner, lån, forsikringsbevis, personlig identifisering, lisenser og beviser blir distribuert og anvendt. Men hva er egentlig dette mange snakker om, Blockchain?

Enkelt forklart kan blockchain (blokkjeder på norsk) sammenlignes med en logg. Denne loggen består da av flere blokker med informasjon. Informasjonen som ligger i denne loggen har alle i kjeden tilgang til, og vil få beskjed dersom det skjer endringer, eller når nye elementer har blitt lagt til. Dette skiller seg fra andre metoder, hvor informasjonen ligger ett sted, og dermed må sendes til og fra alle involverte aktører. Dersom endringer i loggen vil bli godkjent av alle parter, fortsetter prosessen. Dette gjør at det er mulig å utelate en tredjepart i en slik prosess, blant annet da saksbehandlere, banker, offentlige registre eller jurister.

Hvilke utfordringer kan Blockchain være med på å løse?

Som skrevet over kan disse blokkjedene være med på å løse viktige utfordringer i samfunnet, og med dette være med på å påvirke blant annet næringslivet innenfor helsesektoren. Dette innebærer blant annet å øke sikkerheten, personvernet og effektiviteten innen den offentlige sektoren.

I Norge kan sykehusene ta i bruk disse blokkjedene for å få en mer transparent dokumentasjon da for å unngå avvik i sykehusjournalene. Når en pasient behandles på et sykehus vil det i en slik prosess oppstå en mengde informasjon, iform av røntgenbilder, resepter, sykemeldinger og diagnoser. Denne informasjonen blir liggende i alle sykehusets systemer, men er ikke tilgjengelig for pasienten selv. Blokkjedeteknologien vil sørge for at denne informasjonen kan ligge flere steder uten fare for avvik, også hos pasienten selv. Dette vil også legge et større press på helsevesenet for at de skal gjøre grundige vurderinger og kloke valg.

Hvilke utfordringer i Norge tror DU Blockchain kan være med på å løse?

Bilderesultat for blockchain
https://www.finansforbundet.no/finansfokus/2017/06/07/blockchain-vil-forandre-verden/

Kilder:
https://blogg.pwc.no/finansbloggen/blockchain-fra-pizza-til-en-%C3%B8konomisk-revolusjon
https://www.pwc.no/no/kontorer/bergen/blockchain—teknologi-som-vil-revolusjonere-verden.html
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html