Mia Marie januar 24, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er blockchain? Man kan sammenligne det med en journal. En journal delt på et nettverk, hvor alt av endringer må godkjennes av hele nettverket og innholdet kun er synlig for medlemmene i nettverket. I bitcoin, som sikkert de fleste har hørt om, kan alle, ikke bare nettverket, se alt av innhold – altså motsatt.

Blockchain kort fortalt

Blockchain er et kjede av blokker, et distribuert og desentralisert system. Hver eneste lille endring må bekreftes av en eller flere parter, for å så få en tilhørighet i kjeden som er «godkjent». Alle i det gjellende nettverket kan se alt i denne journalen og alle skal ha kopi av innholdet. Overflaten vil være lik for alle, og det er kun medlemmene i nettverket som får se, redigere og godkjenne endringer.

Om blockchain blir mer utbredt så kan det bety enden på banker som en tredje part. Overføringer og transaksjoner går direkte til mottaker, fra person til person. Igjen kan dette føre til arbeidsledighet, men med nesten alt av nyere teknologi følger arbeidsledighet.

Fordeler ved blockchain

En vesentlig fordel med blockchain er at det er kryptert, at det kun er tall og bokstaver i hytt og pine. Det skal være tilnærmet umulig for mennesker som ikke er medlem av det aktuelle nettverket å hacke seg inn og lese informasjonen.

En annen fordel er når det kommer til utveksling av verdifull og sensitiv informasjon. For eksempel en felles journal eller dokument mellom fastlege og sykehus. Dette skjer ofte på klønete måter og fastlege må ofte sende dokumenter manuelt eller til og med fakses til sykehus, og motsatt. Med blockchain så skjer dette automatisk, fastlegen og sykehuset har en felles «mappe», hvor journaler, prøveresultater og alt blir lagt til.

Bilde hentet fra bbva.com

Jeg vil så absolutt si at blockchain er et teknologisk gjennombrudd, flere mener til og med det er det største som har skjedd siden internett og kanskje er det nettopp det? Men som det meste her i verden så finnes det selvfølgelig både fordeler og ulemper her også, og man kan alltids diskutere hva som er best og ikke.

Norge er i konstant utvikling, og jeg tror at med de fordelene blockchain har å tilby så vil det bare blir mer og mer aktuelt.

/Mia

Kilder

https://www.nrk.no/viten/xl/teknologien-som-tar-livet-av-avgiftene-1.13337268

https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-a-vite-for-a-skjnne-blokkjeder-og-litt-til

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/