TTokerud January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blockchain förväntas påverka näringslivet och den offentliga sektorn enormt i de kommande åren.
detta ”fenomen” är kort och gott just det att ta bort tredje parten i en transaktion, samtidigt som man vill verifiera  och spara nödvändig fakta i alla former för transaktioner på ett tryggt sätt.
I en vanlig transaktions handel är en tredjepart där för att skapa förtroende  för båda parter.

Vad används blockchain till?

Blockchain i folkemunn kan man kalla en ”logg”.
Loggen består av flera olika block av information, denna informationen har alla parter tillgång till och får besked när någonting ändras, då detta måste skickas till alla involverade eller eventuellt när något nytt läggs till.
Om dessa ändringar godkännes av de involverade parterna så kan prosessen fortsätta.
Detta kan då ta bort den tredjeparten, eksempelvis saksbehandlare, jurister och banker, vilket gör att en kostnad försvinner, och man kan förhandla på det sätt man känner passar bäst.

Detta är ett ”fenomen” som främst kan göra så att länder som är korrupta och där förtroendet för den offentliga sektorn och olika tredjeparter inte är där.
Man kan ta hand om sina egna saker och hela prosessen KAN gå mera smärtefritt.

Exempelvis. (EXEMPEL BARA)
Jag är under denna stund jag skriver i Egypten, här ser man överallt byggnader som inte är färdiga, detta enligt lokal befolkningen är på grund av at staten inte kan hantera pengarna riktigt, dom sätter en budget som mer än ofta inte räcker till att bygga klart.
Pengarna går till dyra arkitekter, och alla chefer och pengarna fördelas inte riktigt till alla som jobbar ”på golvet”, när en ram till hus/hotell eller liknande då är uppe, är det inga pengar kvar att betala de som skall bygga insidan och inreda.
Detta gör att det bara blir ståendes och inget blir beboligt.
Man kan se information om ägodelar, ägarskap och kartverket, detta förenklar stora delar av processen.

Med Blockchain så kan man ha sjukhusjournaler utan avvikelse och med transparent dokumentation All information man får av en patient, dvs allt från röntgenbilder, blordprov till recept och diagnoser, ligger kvar i sjukhusets system, och informationen finns tillgänglig för vidare användning.
Med användning av Blockchain, kan sanningen ligga flera ställen utan fara för avvikelse.
När vi senare är i utlandet och det händer något på resan, så kan den läkaren du möter få tillgång till denna information, kanske du inte tål antibiotika men du är medvetslös så dom kan inte fråga dig, mycket nyttig information kan komma fram i viktiga tider.

Vill du läsa mer om detta?
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html