veggis86 januar 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

hentet fra Pexels.com 26.01.2020

Hei,

I dette innlegget skal jeg ta for meg
hva begrepet blockchain er for noe og hva vi eventuelt kan forvente oss av
dette fenomenet i fremtiden.

I januar 2009 ble kryptovalutaen
Bitcoing også forkortet BTC lansert. Satoshi Nakamoto som er grunleggeren av denne krytovalutaen ønsket
ett system der man kunne overføre en virtuell valuta til hverandre uten at en
tredjepart trengte å verifisere transaksjonen. Bitcoins kan lagres i en «wallet»
som man kan ha tilgjengelig på en app i telefonen sin. Denne lommeboken er
kryptert og sikret hvor det er kun du som kan ha tilgang til denne lommeboken.
Blockchain teknologien som er kjernen i transaksjonene når man overfører
bitcoins til hverandre har nå i nyere tid gjort at flere selskaper har sperret
opp øynene for denne teknologien. Men hva er egentlig en blockchain?

Se for
deg ett togsett. Dette togsettet består av flere «vogner» koblet sammen i en
kjede. Hver av disse vognene sitter på samme informasjon men for at man skal
kunne klare å gjøre endringer i denne informasjonen så må alle «vognene» i
nettverket være enige om at endringen er i tråd med de forhåndsbestemte reglene
som er satt for at man skal endre noe. Hvis ett av togsettene skal endres så må
alle godkjenne at det kan gjøres.

«En blockchain er en database bestående av transaksjoner,
organisert i blokker, distrubuert i et nettverk».

For å fortsette
med eksempelet om «vogner» i togsettet så vil disse vognene være nettverket som
informasjonen blir fordelt seg imellom. En «vogn» inneholder et sett med
transaksjoner og disse transaksjonene har det vi kan kalle for en
avtrykksfunksjon. Den neste «vognen» som er koblet sammen med foregående «vogn»
vil ha en lenke til denne «vognen» og slik fortsetter det videre til neste «vogn».
Dette gjør det at det blir en tryggere og sikrere måte å gjøre transaksjoner fordi
det gjør det vanskelig å hacke, men også at man sparer seg for gebyrer og ventetiden
ikke minst.

Selve konseptet
blockchains synes jeg personlig er ett spennende tema. Det at flere selskaper
begynner å se nyttigheten bak denne teknologien tror jeg også kommer til å
revolusjonere måten vi har valutaer på i fremtiden. Det at man trygt og enkelt
kan overføre penger for å betale for en vare eller kjøpe seg en tjeneste i
fremtiden tror jeg nok flere også kommer til å forstå verdien av å bruke denne
teknologien. Bankene vil nok måtte omstille seg og kaste seg på denne
teknologien om de skal følge med den digitale utviklingen. Jeg tenker at de
selskapene som kaster seg inn i bruken av blockchains kommer til å få
konkurransefotrinn ettersom flere brukere ønsker å ha en mer kontroll av egen
økonomi samt det å kunne styre sine penger uten at det skal bli for mye
påvirket av tredjeparter. Jeg håper at den forklaringen jeg kom med var forståelig.

Kilder:

  • https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain   

#Blockchain, #dig2103, #digitalmarketing #dig2100, #arnekrokan