anitaghanizadeh1 mars 21, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da var det en ny uke og det betyr at jeg kommer med et nytt innlegg! I dagens innlegg skal vi ta en nærmere titt på Blockchains og hvordan dette påvirker næringslivet. God lesing!

hva er blockchain og hva betyr det for næringslivet?

Blockchain er et begrep som stadig neves oftere. Man hva er
det egentlig, og hva betyr det for næringslivet? Selve begrepet blockchain
refererer til den underliggende teknologien som først så dagens lys da den virtuelle
valutaen Bitcoin ble lansert i 2009. Med tiden har Blockchain fått en større
spalteplass og assosieres med internettets barndom, revolusjon og disrupsjon.

bildet er hentet fra:
( https://www.europeanbusinessreview.com/the-reliance-on-blockchain-technology-will-increase-as-businesses-become-knowledgeable-on-how-to-leverage-it/ )

Blockchain er en type teknologi som muliggjør transaksjoner uten en tredjepart, slik som en bank. En blockchain samler data i blokker som er knyttet sammen i en lenket liste. Denne datastrukturen utgjør en distribuert database der flere noder er knyttet sammen i et nettverk. Med distribuert menes det at det ikke er noe sentral enhet som kontrollerer systemet. Det går heller ikke an å endre informasjonen uten at flertallet av deltakerne i nettverket er enige om at endringene er i tråd med de pre-definerte reglene som gjelder for en transaksjon. Et eksempel på en slik regel kan være at det ikke er mulig å sende et beløp X med mindre man har et beløp X (eller mer) på sin konto fra før av. Dette med å overføre penger mellom hverandre er imidlertid bare ett av en lang rekke potensielle bruksområder for denne teknologien og det er imidlertid mange som jobber med å være først ute.

Hvordan blockchain kan effektivisere visse sektorer. Transaksjoner
kan gå fra å ta dagevis før transaksjonen er utført, i tillegg til dyre
gebyrer, kan dette via Blockchain-teknologi gjøres umiddelbart og nesten
gratis.

Som tidligere nevnt kan dette teknologien potensielt brukes
til mye annet enn det å bare sende penger til hverandre. Akkurat hvilke
bruksområder som vil dra mest nytte av denne teknologien er noe tiden vil vise.
Andre analyser viser imidlertid at det er tre populære sektorer som vil benytte
seg av blockchain-teknologien, og de tre sektorene er finans, media,
underholdning og handel. La oss se nærmere på dette:

 • Ca halvparten av alle blockchain-oppstartsselskaper
  opererer innenfor finanssektoren.
 • Ujo Music er et eksempel på et selskap som
  ønsker å dra nytte av Blockchain-teknologien til å gjøre musikkbransjen mer
  transparent og gi artister større kontroll over sitt eget arbeid. Videre vil de
  gjøre det administrasjonsløst å være deleier i enkeltlåter. Eksempelvis hvis en
  artist ønsker å lage en remix av sangen til en annen artist, kan denne artisten
  få en prosentandel av inntektene denne nye remixen generer.
 • Det tredje eksempelet er innenfor handel, her er
  det også en rekke muligheten for applikasjoner av blockchain-teknologi. Barrieren
  for såkalte maskin-til-maskin betalinger vil reduseres drastisk og etter hvert
  som milliarder av nye enheter som kobles til internett vil mulighetene stadig
  bli større.
Bildet er hentet fra: ( https://www.eu-startups.com/2019/03/10-of-europes-most-promising-early-stage-blockchain-startups/)

Når vil vi kunne se innvirkninger av denne nye
teknologien?

Hvor lang tid det tar før Blockchain-teknologien begynner å faktisk
få en innvirkning på dagens økonomi er uvisst. Effekten vil definitivt avhenge
av i hvilken sektor man befinner seg i. Men det vi kan si med sikkerhet er at
dette er et nytt og kraftig verktøy som vil åpne for blant annet innovasjon
innenfor en rekke bransjer.

kilder:

https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain
«Hva er blockchain?» hentet: 21.03.2020

https://www.visma.no/blogg/hva-er-blockchain/
«Blockchain 1.0» hentet: 21.02.2020