Sandra april 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Mange har sikkert hørt ordet blockchain, men hva er det
egentlig? Jeg skal i dette blogginnlegget se nærmere på hva blockchains er, og
hvordan de kan effektivisere forskjellige sektorer.

Blockchain kan høres innviklet ut, men egentlig så er det bare et informasjonssystem som blir delt igjennom mange datamaskiner. Informasjonen som har blitt lagt inn i systemet kan ikke endres på, og i den rekkefølgen blokkene blir lagt inn forblir informasjonen. Dette vil da si at partene som bruker denne teknologien trenger ikke å stole på hverandre eller en tredjepart. Denne teknologien er det ingen som eier, men man kan allikevel stole på informasjonen som ligger der. (Nygaard 2019, 146)

Kilder: https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain

Det er mange måter man kan bruke denne teknologien på, og ettersom
globaliseringen har gjort at forsyningskjeder har blitt mer komplekse,  kan blockchaing føre til at produkter blir mer
bærekraftig. Måten dette gjøres på er at produsentene markerer for eksempel frukten
med når det blir høstet, sted og hvem som gjør det. Videre blir transporten av varen
registrert av transportør, som skal holde riktig temperatur på produktet slik
at vi vet at de har opprettholdt god matsikkerhet. Etter transport kommer varen
til utsalgssted, og da vet selger hvordan varen har blitt produsert og fraktet.

Med blockchain teknologien kan ikke de forskjellige leddende
i varehandelen endre noen ting etter de har lagt inn tidspunkt, sted og hvem
som jobber med varen. Det gjør at partene ikke trenger og stole på hverandre,
men kan se på informasjonen som er lagt inn fra produsent.

Håper dere fikk et innblikk i hva blockchain er, og hvordan det kan brukes.

Kilder:

Nygaard, Arne. 2019. Grønn markedsføringsledelse. 1. utg. Bergen: Fagbokforlaget.