Nhu Ha Nguyen januar 28, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva betyr egentlig disse to ordene? Og hvorfor er det viktig
å ha kjennskap til disse to ordene i den digitale framtiden? Dette skal jeg ta
for meg i dagens innlegg og vi skal derfor gå litt mer i dyden og bli kjent med
blockchain og BitCoin.

De fleste vil si at de allerede har hørt ordet BitCoin, mens
blockchain blir et mer ukjent ord og de fleste har derfor ikke hørt om dette
ordet. Forklaringen på dette kan være at blockchain ansees ikke som et produkt
men heller mer som en tjeneste som BitCoin benytter seg av. Jeg skal forklare
hvordan dette fungerer og hvilken sammenheng dette har med BitCoin.

Blockchain

Blockchain er en teknologisk tjeneste som er med på endre
den digitale transaksjonsmetoden på nett, gjennom en lang rekke(kjede) med
byggeklosser(blokker). På bakgrunn av dette er blockchain en trygg tjeneste som
vi kan benytte oss av ved å overføring av eierskap, penger, lån,
forsikringsbevis og mye mer.

Blockchain kan også beskrives som den tjenesten som tar bort
behovet for å ha et mellomledd mellom to parter. For eksempel, huskjøp. Ved et
huskjøp har vi huseier som ønsker å selge huset, en megler og huskjøpere. Ved å
benytte seg av blockchain kan vi si at vi ikke trenger å benytte oss av
megleren, som er mellomleddet mellom disse to partene. Det blir fremdeles en
trygg handel mellom partene. Ok, dette var kanskje et drastisk eksempel men det
gjorde det kanskje enklere å se det store bildet med betydningen av blockchain.

Uansett, fjerner ikke bare blockchain behovet for å ha en
mellommann eller mellomledd men også behovet for et sentralt register som
garanterer at eiendelene er overført. Det vil si at det bare finnes en versjon
eller bare en eier av filen. Dette vil føre til at blockchain er med på å
overta bankenes og andre mellomledds funksjon i dagens samfunn. Vi konkluderer
derfor at blockchain er banking uten
en bank.

Bitcoin

BitCoin kan forklares som elektroniske kontanter, eller
rettere sagt en digital og desentralisert valuta. Det sies at transaksjonene
bekreftes ved hjelp av prinsipper fra kryptografi eller også kalt for
kryptovaluta. Kryptovaluta er plattformer som er laget spesifikt for betalinger
med den tilhørende valutaen. Som resultat av dette betyr det at BitCoin ikke
har noen styringsmyndigheter som en sentralbank eller regjering. Og valutaen
blir derfor revolusjonerende innen digital betaling og handel.

Verdien til BitCoin fastsettes på lik linje som med andre
varer vi har på markedet, som for eksempel gull eller norske kroner. Prisen
blir derfor avhengig av etterspørselen, tilgjengelighet og verdensmarkedet. Det
sies derfor at så lenge det finnes en etterspørsel etter BitCoin vil dette gi
BitCoin verdi.

Noe av formålet med BitCoin er at de har et tillitløst
system, det skal være raskt og billig og ikke minst åpent for hele verden.

Sammenhengen

Blockchain er en lang rekke (kjeder) med
byggeklosser(blokker). Inne i hver byggekloss består det av informasjon som kan
være om hva som helst men hvis vi kobler dette opp mot BitCoin er informasjonen
i byggeklossene.

  • Hvor mye
    BitCoins som skal sendes
  • Hvem som
    er avsender, altså kjøper
  • Hvem som
    er mottaker, altså selger

Informasjonen vil bekreftes av nettverket som vil igjen føre
til at byggeklossen(blokken) hektes på rekken(kjeden). BitCoin opereres
deretter med et P2P-nettverk, et nettverk som inneholder
transaksjonsinformasjon til hver byggekloss men samtidig gir byggeklossen sitt
eget ”fingeravtrykk” og deretter vil den også gi et fingeravtrykk til den
foregående byggeklossen. Det sies at alle brukerne på BitCoin- nettverket
sitter med informasjon om alle transaksjonene som er gjennomført på nettverket.
Det betyr i teorien at de også sitter med foregående byggeklossers
fingeravtrykk, og dermed kan de bidra til å bekrefte forsøket på å legge til en
ny byggekloss.

Er det mange brukere på nettverket som bekrefter forgående
fingeravtrykk og det nye fingeravtrykket og at disse stemmer overens med
transaksjonshovedboken kan byggeklossen legges til rekken. Vi får dermed en ny
blokk på kjeden med informasjon og transaksjonen gjennomføres. I tilfelle der
informasjonen blir tuklet med, og fingeravtrykket endret vil dette føre til at
blokken avvises. Dette er med på å sikre den transaksjonen og betalingen blir
derfor trygg.

Dette er ganske interessant og tar mer og mer form i dagens
samfunn. Spørsmålet er om vi får alle til hekte seg på denne metoden både den
gamle generasjonen og den nye.

Hva tenker du om denne tjenesten og er det noe du kunne ha tenkt deg?🧐

Kilde:

https://coinweb.no/kryptovaluta/bitcoin/ (funnet januar 28.2019)

https://estudie.no/blockchain/ (funnet januar 28.2019)

https://forskning.no/content/slik-virker-bitcoin (funnet januar 28.2019)

https://www.pwc.no/no/kontorer/bergen/blockchain—teknologi-som-vil-revolusjonere-verden.html (funnet januar 28.2019)