fridaengan January 24, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Har du hørt om bitcoin, men skjønner ikke helt nøyaktig hva det er eller hvordan det fungerer? Det er du mest sannsynlig ikke alene om. Bitcoin betegner ifølge SNL både et digitalt betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket. De forklarer videre at man kan benytte bitcoin som betalingsmåte på blant annet restauranter og butikker, i tillegg til å investere i bitcoin. I motsetninger til de fleste andre betalingsmåter behøver man ikke gå gjennom en betalingsformidler når man overfører bitcoins elektronisk.

For at transaksjoner av bitcoin skal være så sikkert som mulig, har de tatt i bruk noe som kalles for blockchains, eller på norsk “blokkjeder”, og det er dette jeg ønsker å skrive om i dette innlegget.

Blokkjeder som sikkerhetsnett

Blokkjeder fungerer slik at de sorterer digitale transaksjoner i tid, hvor hver blokk inneholder mange transaksjoner og blokkene er i en kjede med hverandre. Blokkene henger sammen ved at de nye har en referanse til den forrige blokken, og det er også på denne måten de blir sortert i tid. For å sikre blokkjedene for svindel brukes en algoritme kalt “proof of work”, som godkjenner transaksjoner og hele tiden bygger lager nye blokker.

Blokkjedeteknologi i Norge?

Det finnes mange åpenbare fordeler med blokkjedeteknologi. Først og fremst øker det effektivitet ved at man som sagt ikke må gå gjennom en tredjeparts betalingsformidler som for eksempel en bank. I tillegg gjør denne type teknologi at mange avgifter forsvinner, blant annet ved kjøp av bil og hus. Avgifter som omregistreringsavgiften ved kjøp og salg av bil vil forsvinne omregistreringen skjer automatisk ved hjelp av teknologien. Det vil med andre ord kunne spare forbrukerne for unødvendige kostnader. En annen fordel med blokkjeder er at det er bygget opp såpass god sikkerhet at det nærmest er umulig å bli utsatt for svindel. Men blokkjeder har også sine ulemper. Selv om transaksjonene som ligger i blokkene er åpen for alle, er selve innholdet kryptert. Når man åpner for anonymitet, åpner man også muligheter for at blokkjeden kan brukes til ulovlig virksomhet ved blant annet hvitvasking av penger, finaninsering av kriminell virksomhet og skatteunndragelse. Per dags dato er ikke blokkjedeteknologi svært utbredt i Norge, men personlig tror jeg på bakgrunn av fordelene at det vil kunne bli svært aktuelt i nær fremtid her også.

Kilder: https://snl.no/Bitcoin, https://cointelegraph.com/explained/proof-of-work-explained, https://teknologiradet.no/blokkjeden-pa-tide-a-ta-grep/