sanderguldseth January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Close-up of Coins

Blockchain og Kryptovaluta er to begreper som i løpet av de siste årene har blitt hyppig brukt, spesielt etter at kryptovalutaen Bitcoin, Etherrum og Litecoin skøyt fart på aksjemarkedet tilbake i 2017. Blockchain så dagens lys da Bitcoin ble lansert i 2009, hvor blockchain er Bitcoin sin underliggende teknologi, og har blitt mer og mer populært. 

Når blockchain ble lansert i 2009 så ble ny og revolusjonerende teknologi hvor det ble mulig for to parter å gjøre en transaksjon uten at behovet for en godkjenning fra en tredjepart er til stede. Jobben banken gjør, som å godkjenne transaksjoner, ble plutselig ikke like viktig lenger. Med Bitcoin så er det en programvare som gjør denne jobben. Blockchain teknologien er kjernen i disse transaksjonene som gjorde at lanseringen av Bitcoin var revolusjonerende. Så hva er egentlig en blockchain?

Ifølge Wikipedia er blockchain «en distribuert database hvor hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som må gjøres på noen av de andre nodene». Man kan se på en blockchain som en regnskapsbok for økonomiske transaksjoner. En «blokk» inneholder et sett med transaksjoner med et tidsstempel og hash som gjør at «blokken» ikke kan endres uten at det oppdages. «Hash» er an avtrykksfunksjon som gjør at man kan forvandle data fra en tilfeldig størrelse til en bestemt størrelse. Den neste «blokken» vil ha en lenke til den foregående blokken og dennes hash. Se på det som et kjede, alle «blokkene» har en lenke til hverandre. 

black chain

Blockchain teknologien er fortsatt i en utviklingsfase, men kan allerede nå brukes til så mye annet en å sende penger. Det er ikke veldig lett å si hvilke bruksområder som kommer til å bli størst ettersom teknologien konstant utvikles og det vil hele tiden bli funnet nye bruksområder, potensialet er allerede stort. Om man skal se på statistikk fra næringslivet så er det allerede nesten 300 europeiske oppstartsselskaper som bruker blockchain teknologien hvor de tre mest populære kategoriene er finans, media og handel. Halvparten av disse selskapene er innunder finans hvor man for eksempel kan kutte nede ventetiden på transaksjonene samt gebyrene som kan dukke opp. 

Mange av disse oppstartselskapene som bruker blockchain er designet for å kunne håndtere digitale eiendeler. Her vil for eksempel ulike bedrifter gjøre det enklere for artister å ha kontroll på sine egne sanger hvor det også vil bli lettere for en artist å få inntekter fra en sang som er remikset ved å være «deleier» i den nye sangen. Dette vil jo gjøre det mye lettere for mindre artister å kunne leve av musikken både ved anerkjennelse av den remikset låten og gjennom dennes inntekter. Det er helt klart noe artistene vil kjempe for å få igjennom og er helt klart noe jeg tror kommer til å komme til Norge innen få år. Det var kun for få måneder siden at vi kunne lese i avisen at den norske rapduoen Karpe Diem kjempet for rettighetene til sine gamle verk.

person holding pencil near laptop computer

Det er ingen tvil om at denne nye teknologien vil ha en innvirkning på dagens økonomi. Det vil kun bli drøfting når vi snakker om hvordan denne teknologien vil bli brukt i Norge da potensialet kanskje er mye større en det vi kan forstå ut ifra dagens kunnskap. Vi kan være sikre på at denne nye teknologien kommer til å bli et kraftig verktøy som kommer til å tvinge selskaper til å være innovative og nyskapende. Så for å sette deg som leser i tenkeboksen, vil jeg stille deg dette spørsmålet; Er denne teknologien en trussel eller en mulighet til å skaffe seg et konkurransefortinn?

Kilder