misha1811 april 24, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blockchain er vurdert som en teknologi som vil revolusjonere
verden. Teknologien har potensialet til å revolusjonere alt fra hvordan
pengetransaksjoner, lån, forsikringsbevis, personlig identifisering, skjøter,
lisenser og beviser blir distribuert og anvendt. Innen finans er blockchain
spådd til å bli den store “bankdødaren” ved å etablere banking uten å trenge en
bank.

Blockchain (blokkjede) er en type teknologi som muliggjør transaksjoner uten en tredjepart, slik som en bank. En blockchain samler data i blokker som er knyttet sammen i lenket liste. Denne datastrukturen utgjør en distribuert database der flere noder er knyttet sammen i et nettverk. Det er konsensus i forhold til informasjonen i nettverket, slik at informasjonen er den samme i de ulike nodene.

Bitcoin

Den opprinnelige blokkjeden utgjør databasen for en
elektronisk valuta Bitcoin. Siden det først ble introdusert i 2009 har det
dukket opp flere alternative blokkjeder som eksperimenter med denne
teknologien.

Bitcoin representerte noe nytt fordi det plutselig var mulig
for to parter, som ikke nødvendigvis stoler på hverandre, å gjøre transaksjoner
uten et behov for en tredjepart som verifiserer transaksjonen. Denne
tredjeparten, vanligvis en bank, går god for at pengene som sendes faktisk
finnes og ikke har blitt brukt tidligere. Med Bitcoin verifiseres i stedet
transaksjonen av et dataprogram som er tilgjengelig for alle. Muligheten for å
gjøre transaksjoner uten en tredjepart er kjernen i hvorfor
blockchain-teknologien potensielt representerer noe revolusjonerende.

Transaksjoner uten en tredjepart er mulig på grunn av et gjennombrudd innenfor kryptografi og løsningen på et problem som har vært forsøkt løst i flere tiår. Løsningen er en blockchain og kan sees på som en distribuert database der alle nodene i nettverket til enhver tid sitter på den samme informasjonen. Det at den er distribuert betyr at det ikke er noen sentral enhet som kontrollerer systemet. Det går heller ikke an å endre informasjonen uten at flertallet av deltakerne i nettverket er enige om at en endring er i tråd med de pre-definerte reglene som gjelder for en transaksjon. En slik regel kan for eksempel være at man ikke kan sende et beløp X med mindre man har et beløp X (eller mer) på sin konto fra før. Det å overføre penger fra én person til en annen er imidlertid bare ett av en lang rekke potensielle bruksområder for denne teknologien og det er mange som jobber for å være først ute.

Kilder:

https://www.visma.no/blogg/hva-er-blockchain/

https://www.visma.no/blogg/hva-er-blockchain/