maiajt april 21, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det er ikke lett for oss forbrukere å vite hvordan produkter blir produsert. Er produktene som reklameres som bærekraftige faktisk bærekraftige? Det er vanskelig å si for vi har jo ikke nok informasjon i forbindelse med kjøpsbeslutningen og derfor kan vi forbrukere ofte bli manipulert.

Utfordringer før blockchain

Produkter har en lang livssyklus før de når ut til forbrukeren. En livssyklus kan være som følger: produksjon-distribusjon-salg-resirkulering.

Som følge av globaliseringen passerer produktene gjennom lange avstander, kulturelle områder, teknologiske, juridiske, politiske og teknologiske systemer før forbrukeren kan kjøpe og bruke produktet. I og med at vi ikke ser alle disse prosessene kan de som produserer bli fristet til å føle seg opportunistisk, altså utnytte omgivelser til egen fordel. Vi forbrukere stoler på den informasjonen vi får, og det er informasjon som er vanskelig å kontrollere.

Globalisering har også ført til lengre og komplekse forsyningskjeder. Her kan opportunistisk atferd føre til miljøskadelig og asosial atferd, noe som kan føre til «lemons»-markeder. I disse markedene vil de uetiske og ikke-bærekraftige produktene vinne over de beste produktene.

Så hva er egentlig blockchains?

Blockchain-teknologi kan avdekke inneffektiv og uetisk drift. Her har bedrifter mulighet til å kontrollere faktisk kvalitet gjennom hele forsyningskjeden. Blockchain-teknologi bidrar også til kostnadseffektiv transparens. Her det mulig med fullstendig dokumentering med tanke på bærekraft. I og med at vi forbrukere stoler på den informasjonen vi får, er det viktig å ha noe som kan kontrollere at informasjonen faktisk stemmer!

Provenance – en pilotteknologi

Provenance er et piltotteeknologi som gir alle stakeholder-gruppene muligheten til å se alle prosessene i forsyningskjeden og hver eneste transaksjon blir dokumentert. «Blockchain-teknologien er en kryptert database som inkluderer alle aktiviteter gjennom forsyningskjedene og gjennom kjeden ut til forbrukeren»(Nygaard, 2019, s.144). Alle transaksjoner blir dokumentert i såkalte «nodes» og all transaksjonsdata lagres i «blocks» som ikke kan endres eller manipuleres. Dermed blir det lettere å kontrollere opportunisme.

Gjennom «Peer to Peer «-teknologien åpner man opp for betalingsoppgjør uten at noen institusjoner er involvert. Denne teknologien gjør det mulig å spore et produkt fra et annet land gjennom hele forsyningskjeden frem til forbrukeren.

Blockchain-teknologi er en viktig bidragsyter i å ta fornuftige og bærekraftige beslutninger. Ved å se all informasjonen blir vi tryggere på at bærekraftige produkter faktisk er bærekraftige.

// Hva tenker du og blockchain-teknologi?

Kilder

Nygaard , A. (2019). Grønn markedsføringsledelse; Om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS.