ak februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blockchain
ble først utarbeidet for den elektroniske valutaen bitcoin. Bitcoin ble innført
i 2009, og siden da har blockchain blitt brukt i mange andre områder i
teknologien.

Blockchain
er en måte å organisere data digitalt på som gjør det mulig å registrere
informasjon og lagre de i et nettverk. Informasjonen eller transaksjonene blir
lagret i blokker, som lenkes sammen med andre blokker, der hver blokk referer
tilbake til den forrige blokken.

Man
kan velge om blockchainnettverket skal være åpent eller lukket. Dersom
nettverket er åpent, har alle i verden tilgang til det. Med et lukket nettverk,
er det kun en gruppe som har tilgang til det. Denne gruppen kan være for
eksempel en bedrift. Alle som har tilgang til nettverket har tilgang til alle
blokkene.

Når man legger inn transaksjoner i en blokk, blir det stemplet med et tidsstempel og en ”hash” som gjør at andre ikke kan gjøre endringer i blokken uten at det blir oppdaget av noen.

For
at en blokk skal kunne legges til i blockchainen, må man gjennom fire trinn:

 1. Det må foreligge en transaksjon,
  som for eksempel et kjøp på nett
 2. Transaksjonen
  må være godkjent. Et nettverk av flere tusen datamaskiner fra hele verden går
  inn og sjekker at transaksjonen foregikk på den måten du påstår at den foregikk
  på. De bekrefter altså detaljene ved transaksjonen, som blant annet tid, sum og
  deltakere.
 3. Transaksjonen
  må være lagret i en blokk. Når nettverket har godkjent transaksjonen, blir all
  informasjonen lagret i en blokk.
 4. Blokken må få en unik kode, en
  såkalt ”hash”. Blokken får også koden til den nyligste blokken som ble lagt til
  i kjeden. En hash blir lagd av en mattefunksjon som forvandler digital
  informasjon til en rekke med tall og bokstaver. Dersom innholdet i en blokk
  blir endret på noen måte, vil hashen også bli endret.
  Så fort blokken har fått en unik kode, kan den legges til i blokkjeden.

Mange
lurer på om blockchain egentlig er trygt. På grunn av hashen er det veldig
vanskelig å gå tilbake og endre innholdet i en blokk etter den allerede er publisert.

Hvis
en hacker prøver å redigere transaksjonen, for eksempel slik at du må betale
for en ting du har kjøpt to ganger, vil hashen endres. Blokken ved siden av vil
fortsatt ha den samme koden, så for å dekke sporene må hackeren isåfall gå inn
og oppdatere den andre blokken også. Dermed hadde hashen på den også blitt
endret, og han hadde da måttet gått inn og endret alle blokkene i blokkjeden.

https://no.wikipedia.org/wiki/Blokkjede

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp