jl mars 22, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er egentlig blockchains? Vi kan starte med da Bitcoin kom i 2009 noe rasjonerende, som gjorde det mulig for to parer å utføre en transaksjon uten er tredjepart altså en bank for å verifisere selve transaksjonen. For ved Bitcoin verifisere selve transaksjonen, ved bruk at et dataprogram som er mulig for alle og kunne bruke. For selve muligheten og kunne utføre en transaksjon, uten en tredjepart er da blockchains. Vi kan forklare det slik med at en distribuert database hvor da alle nodene i nettverket, alltids sitter på den samme informasjonen. Det går blant annet ikke an å endre informasjonen uten at flertallet av deltakeren i nettverket er enige i endringen, som da må være i takt med reglene som allerede er satt for transaksjonen.  At vi kan overføre penge med denne teknologi, er en av mange potentielle bruksområder for teknologien. 

https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain

Blockchains i forskjellige sektorer

Blockchains i Finanssektoren

Vi kan starte med og se på finanssektoren, som da er den sektoren som har blitt på virket av blockchains. I da form av kryptovaluta i den lengste tiden, også da i størst grad siden den kom. Det er da ikke rart at de allerede har gått videre, med og se på desentralisering basert på blockchains. 

Mange forskjellige kryptovalutaprosjekter har inngått samarbeidsavtaler, med da forskjellige banker for at det skal bli utviklet nye betalingssystemer og tjenester. Kryptovalutaen har de siste åren bare foresatte å vokse man ser da ikke for seg at det er noe den kommer til og stoppe med, å at forbrukere verden over vil komme til og få et ønske om denne teknologi.  

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

Blockchains logistikk- og forsyningskjeden

blockchains vil kunne gi en mulighet til og kunne spore opp flaskehalser, samt oppdage bestanden på ett sted eller feil som måtte være på det stedet. Dette er da spesielt avgjørende for råvarer, det er flere fordeler ved å ta i bruk teknologi som å minske avfalls og arbeidskrafts kostnaden, tilby nøyaktig informasjon om potensielle leverandører og kunders likviditet men også nåværende økonomiske stillinger. 

Alle de forskellige leddene i forsyningskjeden er tilkoblet via en smartkontrakt der de avklarer sine regler, retningslinjer og vilkår, autorisert av enhver myndighet og viser at de samtykker til hverandre for sine mål. Så når da råvarene blir levert til produsenten, lagrer den produktinformasjonen på blockchain ved bruk av en QR-kode. Etter det blir produktet fraktet distributøren som lager emballasje til produktet, så til slutt fraktetes det til grossister som selger det til forhandlere der sluttbrukeren kjøper produktet og kan skanne QR-koden for og spore tilbake til kilden.   

https://hackernoon.com/why-supply-chain-leaders-are-moving-towards-blockchain-technology-lir3x3m