martheknoff mars 22, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er blockchains?

Blockchain er en type teknologi som gjør det mulig å dele informasjon og gjennomføre transaksjoner uten en tredjepart. Informasjonen som deles her kan ikke endres eller fjernes etter at den er lagt inn i systemet, dette gjør at aktørene ikke trenger å stole på hverandre. Blockchain eies ikke av noen, men informasjonen vil uansett være 100% pålitelig. 

Hvordan kan vi bruke denne teknologien?

Globalisering har ført til asymmetrisk informasjon da f.eks. produksjonen foregår i et annet land, språklige utfordringer, teknologi og politikk. Dermed vet vi ikke forholdene under produksjonen av en vare. Blockchain teknologien gir mulighet til dokumentbarhet innenfor bærekraft. Vi kan dermed dokumentere alle aktivitetene gjennom forsyningskjeden, altså vi kan se produktets livssyklus helt frem til forbrukeren. 

Som forbruker ønsker man å velge produkter som er bærekraftige, og unngå å bli lurt av «greenwashing». Derfor vil bruk av denne type teknologi være med på å dokumentere dette og eventuelt avdekke uetiske forhold i forsyningskjeden. 

Hvordan kan vi bruke blockchain i palme olje produksjonen? 

Palmeolje ble et viktig tema for en del år tilbake da det viste seg at Indonesias og Malaysias regnskoger ble ødelagt av ikke bærekraftig produksjon. Ved brukt av blockchain teknologi kan plantasjearbeidere effektivisere innhøstingen ved å merke frukten. Det kan da bli lagt inn informasjon som lokasjonen til treet, plantasje ID, plantasjearbeiderens ID, dato og tidspunkt. De kan da registrere dette i ekte tid i blockchain. Bedriften kan da dokumentere til forbrukerne at palme oljen kommer fra en bærekraftig produksjon. GPS data som er tilgjengelig gjennom Blockchain gjør at vi kan spore varens reise fra plantasjen til forbruker. Derfor kan sluttproduktet merkes med RFID, NFC eller QR koder for at forbrukeren kan følge produktets livssyklus.

Palmeoljeindustrien er blant de viktigste årsakene til at skogene i Indonesia og Malaysia forsvinner i et alarmerende tempo. (Foto: Rainforest Action Network/flickr/cc)

Kilder

  • https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain