steffengya mars 20, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blockchain, også kalt blokkjeder på godt norsk. Fra nå av i dette innlegget bruker jeg ordet blokkjeder. Man kan enkelt si at blokkjeder er informasjon som legger seg i blokker og kan i enkelt kalles logg.

https://www.mn.uio.no/ifi/studier/masteroppgaver/nd/blockchain-enabled-energy-billing.html

Dette er en mer effektiv metode eller også en type teknologi som gjør at all informasjon ligger samlet på et sted og alle i kjeden har tilgang til denne informasjonen på samme sted. Man sparer mye tid da man slipper å sende informasjon frem og tilbake til de ulike som er involvert. Dersom det forekommer oppdateringer og endringer vil alle de berørte få denne informasjonen og man kan være sikker på at man ikke har glemt noen på maillista for eksempel. 

Det som også er positivt er at endringen må godkjennes av alle parter før prosessen kan jobbe videre, og da kan ingen heller si at dette fikk vi ikke med oss! 

https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain

Unngå tredjepart og kan offentlig sektor være en ide?

Den opprinnelige blokkjeden utgjør databasen for den elektroniske valutaen Bitcoin. I 2009 når det først ble introdusert har det dukket opp flere alternative blokkjeder som eksperimenter med denne teknologien. Når det først oppstod ble brukt som et elektronisk betalingsmiddel, men har nå de siste årene fått oppmerksomhet for de andre mulighetene man kan bruke det til. Blokkjeder i er i motsetning til Bitcoin blitt stuerent og selv store institusjoner legger ikke skjul på at de eksperimenterer med denne teknologien ifølge Carina Charlotte Carlsen i Visma. 

Selve formåle med blokkjeder er å unngå bruk av tredjeparter som både koster penger og tid. På denne måte unngår man mye jobb og dersom tilliten ikke er på topp kan blokkjeder være et veldig godt alternativ fordi transaksjonene skjer mellom brukerne. 

 Vi kan se på de ulike blokkene som en rekke med kolonner som bygger på hverandre og i hver kolonne ligger det både informasjon som er ny og når ny informasjon blir registrert vil hele kjeden få denne informasjonen da den hekter seg på de kolonnene som allerede eksisterer. Det finnes ingen direkte transaksjonskostnader ved bruk av blokkjeder og det styres av algoritmer og teknologi. Du må faktisk bare stole på teknologien!

Bruken av blokkjeder vil bare bli større og større og ikke minst innenfor offentlig sektor. Det er jo ingen hemmelighet at den offentlige sektoren ofte har litt god tid og ting tar tid. Ved bruk av blokkjeder innenfor denne sektoren så kan man fjerne tredjeparten, noe som vil gjøre arbeidet ekstremt mye tidssparende og effektivt. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Offentlig_sektor

Helsesektoren

Også innenfor helsesektoren vil blokkjeder være effektivt og ikke minst revolusjonerende innenfor sikkerhet ovenfor pasienter. Dersom denne sektoren velger å benytte seg av blokkjeder kan de sørge for at all informasjon om pasienten forblir privat. De ulike brukerne som er registrert med tilgang er kun de som kan se informasjonen de trenger til enhver tid. De må altså få godkjennelse for åpne for eksempel journalen til pasienten og den vil ikke ligge åpen for alle innenfor sektoren som den gjør i dag. Her kan pasienten også legge inn egen informasjon og dette vil oppleves både som trygt og moderne. 

https://ergoterapiforbarn.no/hvorfor-jobbe-innenfor-helsesektoren/

Blokkjeder håndterer dato og transaksjoner med hjelp av tre egenskaper:

1: Permanent og sikker

2: Gjennomsiktig

3: Desentralisert 

Allerede i dag kan en blokkjede løse private og offentlige saker, dette er fordi man kan garantere at de transaksjonene som allerede er godkjent ikke vil endres. Vi kan bruke til å holde dokumenter samlet på et sted og skjult for andre, men også velge å dele med å invitere andre parter inn. Disse dokumentene vil også holdes trygge da ingen andre vil ha tilgang til de, med mindre man ønsker. 

PwC om blokkjeder

PwC har også skrevet en artikkel om blokkjeder, men de har også valgt å trekke frem fem faktorer som begrenser anvendelsen av blokkjeder. 

1: Blokkjeder er infrastruktur: Har ingen verdi i seg selv før du bygger en tjeneste på toppen.

2: Blokkjeder er et nettverk: Har begrenset verdi fordi ett enkelt selskap å utvikle en egen blokkjede-løsning, om den ikke kan deles med flere aktører.

3: Blokkjeder kan være i konflikt med regulatoriske krav: Dersom dataen i blokkjeden vurderes som personsensitiv og alle aktører i et nettverk får en kopi av alle data, bør hver aktør vurdere hvorvidt dataen er oppbevart på en forsvarlig måte.

4: Forsinkelse ved transaksjoner: Man vet gjennom Bitcoin at det tar tid å verifisere hver enkelt transaksjon og kan være at blokkjeder ikke er egnet til betaling

5: Banker og finansinstitusjoner har insentiver til å holde på dagens modell: Å flytte trust fra en instans til majoriteten i et nettverk er som å forrykke hele balansen i bransjen

Til slutt og med andre ord for å få en mer effektiv sektor, burde absolutt både den offentlige sektor og helsesektoren benytte seg av blokkjeder! Tenk så deilig å kunne få svar fra disse sektorene innenfor rimelighetens tid.

https://memeshappen.com/meme/angry-baby/answer-me-now-13237/3

Kilder:

https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain

https://www.visma.no/blogg/hva-er-blockchain/

https://www.pwc.no/no/kontorer/bergen/blockchain—teknologi-som-vil-revolusjonere-verden.html