lasselunden mars 27, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg har tidligere skrevet om grønnvasking, der forbrukeren har blitt «lurt» til å kjøpe et produkt eller tjeneste som fremstår som bærekraftig, men som ikke er det. I dette innlegget skal jeg skrive om hva Blockchains er og hvordan sektorer i Norge blir mer effektiv av det. 

Hva er Blockchains? 

Det at forbrukere har foretatt kjøp av produkter og tjenester som fremstår bærekraftig, men som ikke er det, kan oppstå av informasjonssymmetriproblem. Det vil si manglende informasjon. Forbrukere får vite svært lite eller ingenting om det uetiske og ikke-bærekraftige livssyklusen til produktet eller tjenesten fra det er råvarer i produksjon og til det når kunden og blir brukt. Produktene gjennomgår en lang reise med lange avstander i løpet av sin livssyklus takket være globaliseringen. 

Med Blockchains får vi informasjon i alle ledd. Blockchains er en informasjonsymmetri hvor informasjonen kan deles med mange datamaskiner og at nyere informasjon ikke kan endres eller fjernes etter at det er blitt lagt inn kronologisk i ledd, eller blokker. Informasjonen i blokkene er 100% pålitelig. Aktørene trenger ikke å måtte stole på hverandre, og en tredjepart er ikke nødvendig. Formålet med Blockchains er å unngå bruk av en tredjepart. Tredjeparter er større kostnader og tap av tid. Ved å unngå tredjeparter unngår man også mer jobb, og blokkene kan være et fint alternativ da transaksjonene er mellom forbrukerne.

Effektiviserer sektorene. 

Blockchains opprinnelige bruksområde utgjorde databasen til den elektroniske valutaen Bitcoin. Siden den gang er det blitt eksperimentert om hvilke andre bruksområder Blockchain-teknologien kan være til nytte for. Her er ett eksempel: 

Helsesektoren

I prosessen ved å behandle en pasient på et sykehus oppstår det en mengde informasjon. Journaler, røntgenbilder, prøver, resepter osv. All denne informasjon blir liggende i databasene hos sykehuset eller legen du var hos. Denne informasjonen kunne også pasienten hatt nytte for. Om denne pasienten skulle havne hos en annen legevakt eller på et annet sykehus minsker det faren for avvik, ved bruk av Blockchains-teknologi.

Det skaper trygghet at pasienten har tilgang til egen journal, da enten han eller hun kan selv velge og vrake informasjon, i samspill med legen. 

For en nærmere titt på hva Blockchains er kan du ta en titt på denne seks minutters korte videoen, eller besøke noen av kildene jeg har brukt i dette innlegget. 

Kilder: