annikenuhl January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blockchains forventes å endre det norske næringslivet stort i årene fremover, men hva er det egentlig? I dette innlegget skal jeg komme nærmere inn på hva blockchains er, eller blokkjeder på godt norsk, og hva slags virkning det vil ha fremover.

Bilde av Pete Linforth fra Pixabay

Hva er blockchains?

Blockchain kan enkelt beskrives som en logg. Det er en kjede som består av flere blokker med informasjon. Det som er så nyttig med blockchains er at all informasjonen i “blokken” er delt på et nettverk og er tilgjengelige og oppdatert for alle involverte aktører, istedenfor at flere dokumenter med ulik informasjon må sendes ut til de involverte.
Ved blockchains får alle involverte oppdateringer om nye tilføyelser, transaksjoner og endringer. Og disse må godkjennes av alle involverte aktører før prosessen kan fortsette. Denne teknologien er en ny måte å overholde enighet på, som fører til at mellomledd som blant annet banker og forsikringsselskaper kan bli helt utelatt i fremtiden.  

Blockchain teknologi gir oss helt nye muligheter i forhold til utveksling av sensitiv informasjon, dokumenter og penger. At all informasjon er samlet på ett sted og lett tilgjengelig gjør det lett å for eksempel spore matvarer tilbake til de aller første leddene i næringskjeden. 

Norway in a box

Ett eksempel på blokkjedeteknologi i næringslivet er eksportsekskapet Norway in a Box. Selskapet selger fisk til Kina hvor de er ekstremt nøye på å vite at fisken de kjøper er trygg. Norway in a Box har derfor jobbet med en programvare basert på blokkjedeteknologi for å garantere at fisken er 100% norsk. 

Programvaren med navnet Nibchain går ut på at informasjonen om fiskens liv samles i ulike blokker med verifisert informasjon hvor ingenting kan endres i ettertid. På denne måten er all informasjon om fisken samlet på ett sted og kineserne kan enkelt spore fisken tilbake til akkurat der den kom fra for full trygghet. 

Denne formen for bruk av blokkjedeteknologi er ofte brukt akkurat for å hindre matvaresvindel. Matvaresvindel går ut på at produsenter bytter ut produktet det lover med for eksempel billigere produkter. Dette lar seg ikke gjøre med blokkjedeteknologi fordi den kan spores tilbake til både slakter med info som sted, vekt og dna, uten at informasjonen i blokken kan endres uten samtykke fra alle involverte parter.

Blockchains er i dette tilfellet og veldig mange andre veldig nyttig fordi det fjerner alle insentiver for svindel på grunn av den sikre teknologien. Blockchain-teknologien vil i fremtiden kunne skape trygghet for forbrukerne og fjerne all svindel ved å gjøre informasjonen om hvor råvarene kommer fra i blokker.

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=70266

https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-a-vite-for-a-skjnne-blokkjeder-og-litt-til