kristooid January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blockchain eller Blokkjede som det kalles på norsk, kan vi se på som et enormt Excel-ark. Ved første øyekast kan Blokkjeder virke veldig komplekst, men det er i grunn en enkel idé bak det hele, nemlig å unngå en tredjepart for å kunne ha tillit til hverandre. Ved en normal handel nå til dags bruker man som regel en tredjepart som holder orden på godkjenninger og lignende, for å skape tillit hos begge parter, dette kan være eksempelvis en eiendomsmegler. Det opprinnelige formålet med en Blokkjede er i grunn: «Å ha en offentlig og desentralisert transaksjonshovedbok som ikke avhenger av tillit til en mellommann» (S.Guldahl: 2020).

Hva kan vi si at en Blokkjede er?

Som tidligere skrevet, kan vi sammenligne en blokkjede med et enormt Excel-ark som er tilgjengelig for hele verden, hvor alle transaksjoner som har foregått på den spesifikke kjeden er både registrert og godkjent. Dette «Excel-arket» består av flere blokker med informasjon, som dermed er tilgjengelig.

Det finnes derimot forhåndsprogrammerte regler på blokkjeden. Dette er regler som den som har laget blokkjeden har programmert, som «Excel-arket» da kan bevege seg innenfor. Det er grunnleggeren som ene og alene bestemmer hvilke funksjoner denne skal ha. Når disse reglene er lagt inn på blokkjeden, er det «100% regjerende for blokkjedens daglige operasjon» (S.Guldahl: 2020).

En av de vanligste formene for design av blokkjeder er kryptovaluta. Når blokkjeden designes kan grunnleggeren eksempelvis velge hvor mange verdienheter blokkjeden tillater at blir utvunnet/laget. Dette vil si at på grunn av den underliggende programmeringen som ble gjort av grunnleggeren, kan blokkjeden aldri produsere mer enn det som ble oppført på det tidspunktet. For eksempel når det gjelder kryptovalutaen «Bitcoin» er dette tallet satt på 21 millioner, noe som gjør at Bitcoin blir beregnet som eksklusiv, da etterspørselen er høyere enn tilbudet. (S.Guldahl: 2020).

Hentet fra: https://www.blockchains-expert.com/en/introduction-to-blockchain/

Hvordan kan blokkjeder brukes av oss?

Kilder:

Guldahl, Synne, Coinweb: Hva er blockchain-teknologi? Hentet fra: https://coinweb.no/hva-er-blockchain/ 26.01.20

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html