IrisEidee January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Du har kanskje hørt om Bitcoin? Den virtuelle valutaen som så dagens lys i 2008 men som først nådde høyden i 2017. Bitcoin gjorde det nemlig mulig for to parter å gjøre transaksjoner uten at en tredjeperson måtte inn å verifisere dette. Det er nettopp denne muligheten – å gjøre transaksjoner uten involvering av tredjepart som gjorde blockchains teknologien revolusjonerende.

Hva er blockchains?
Blockchains eller en blokkjede på norsk er en database bestående av transaksjoner, organisert i blokker, distribuert i et nettverk. Enkelt sagt er blokkjeder altså en rekke informasjonsklosser som henger sammen i hverandre, der hovedmålet er å muliggjøre effektiv samhandling og overføring av verdi mellom ulike aktører, uten mellommenn.

Begreper innenfor blokkjedeteknologien
I blokkjeden finnes det en hovedtransaksjonskonto som kalles ledger. Alle transaksjoner som har kommet inn i blokkjeden blir tilgjengelig her. Alle transaksjonene som distribueres bevares av et nettverk kalt Peer-to-peer (P2P). Ressursene i et P2P-nett ligger spredt på en eller flere lokalt administrerte klientprosesser. Hver blokkjede inneholder det som kalles hash. Hash er koder som er unike for hver blokkjede, endrer man på informasjonen endres også hash/koden.

Dagens samfunn er preget av manglende tillit til organisasjoner, samfunn med mye korrupsjon der vi mangler tillit til tredje parter som for eksempel banker. I en tradisjonell database kan den ene parten ha mistro til den andre som har tilgang til å endre på ting i en database de ikke har tilgang til. Blokkjeder skaper tillit ved at det du legger inn i en blokkjede er «skrevet i stein» – du kan altså ikke gå inn å endre historikken. Det fører med seg tillit i transaksjonene som ikke har vært mulig før nå. I tillegg sikrer sikres blokkjedene for svindel ved å bruke algoritmen som er kalt «proof of work» som godkjenner transaksjonene og lager nye blokker.

Er blokkjedeteknologien fremtiden i Norge?
Det er flere fordeler ved bruk av blokkjeder. Blant annet kan blokkjeder utvikle systemer som sørger for sikker overføring av digitale eiendeler, for eksempel sikre helsejournaler. Blokkjeder innenfor helsesektoren hadde lettet mye av arbeidet som nå blir gjort manuelt og forenklet deres jobb med tanke på oppfølging av pasienter. Blokkkjeder kan også erstatte banker, advokater og meglere når det skal inngås avtaler og transaksjoner, noe som gjør at mange avgifter forsvinner som sparer forbrukeren for mange unødvendige utgifter.

Blokkjeder kan føre til et friere og bedre samfunn der identitet og dokumenter er bedre beskyttet. Likevel kan blokkjeder som kryptovaluta også gjøre kriminalitet lettere ved for eksempel hvitvasking av penger. Det er forsatt utfordringer innenfor dette tema, men personlig mener jeg blokkjedene har kommet for å bli.

Anbefaler alle å sjekke ut Don Tapscott sin Ted Talk om dette tema. I denne videoen påpeker han blant annet at ved hjelp av blokkjedeteknologien kan vi ta tilbake vårt digitale selv.