philipj januar 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er en blockchain?

En blockchain er en kompleks teknologi som er laget av digital informasjon. I all bokstavelig betydning så er det en blokk (som består av den digitale informasjonen) og en kjede (som er den offentlige databasen) Blokken i dette tilfellet vil ta vare på all informasjon, slik som dato, tid og dine nettbaserte transaksjoner. De vil også lagre informasjonen om hvem transaksjonen involverer. Blokkene lagrer egen informasjon slik at de kan skilles fra andre blokker i kjeden. Hver enkelt blokk har en unik kode som blir kalt for “hash” som gir oss mulighet til å skille de. Et eksempel fra en artikkel jeg legger ved, er hvis du skulle foretatt en transaksjon på Amazon, men i kryssingen bestemmer deg for at du ønsker et til av produktet, så vil vi, selv om detaljene ved disse to transaksjonen er nesten identiske, kunne skille de grunnet denne unike “hash” koden. Denne typen teknologi brukes i ulike kryptovaluta.

Personlig tror jeg at blockchains gir oss en sikrere måte å gjennomføre transaksjoner på, da de er desentraliserte og ikke kan endres. Her er et par eksempler på hva blockchains har blitt brukt til siden 2018: Eiendom, avstemninger, identitetsløsninger og selvfølgelig kryptovaluta.

Hvis vi kan styre informasjon og transaksjoner mot en mer desentralisert retning så stemmer jeg for. Hvis du leser mitt forrige innlegg om filterbobler og ekkokammere så kan vi se at tilfeller der de to nevnte begrepene kan påføre “skade” kan minimeres eller kanskje nøytraliseres, ved bruk av en mer desentralisert løsning der kontroll ikke misbrukes.

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp