joannaduvdal January 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blockkedja har blivit ett väl talat fenomen och som många anser kommer till att förändra den framtida teknologin.

Vad är en blockkedja och hur fungerar den

Blockkedja, mest kallad blockchain fick
sitt genombrott via lanseringen av bitcoin år 2009.

Bitcoin är en kryptiskvaluta som revolutionerade världen över med att vara först på marknaden som en decentraliserat digital valuta. Denna valuta är uppbyggd av så kallad blockkedja-teknologin som gjorde det mjöligt för att genomföra transaktioner utan en tredje part. I dagens samfund inom ekonomien består oftast mellanmannen av en bank eller en annan form av betalnings leverantör. I det tillfället måste du kunna lita på att banken eller leverantören genomför transaktionerna. I bruk av blockkedja riskerar du inte mänskliga misstag utan kan lita på teknologin som utför den fungerar.

Blockkedja

En blockkedja består av information i form av ett flertal block. Denna kedja tillsammans kallas för en logg. Innehållet av ett block består av data, hash och hash ifrån det förra blocket.  Data varierar i form av information och transaktioner. Hash kan sammanliknas som ett fotavtryck, vart block har sitt eget unika avtryck och en del av avtrycket ifrån det förra blocket. Genom blockkedjan kan de involverande aktörerna ta del av ändringar och information som utförs på ett säkert och effektivt vis.

https://www.youtube.com/watch?v=yubzJw0uiE4

Blockkedja-teknologin används inte bara inom ekonomi.  Det sägs att blockkedja kan göra framsteg inom vården. Teknologin har möjlighet till att framställa en modell skapad för information i form av rapporter och journaler elektroniskt. Utvecklingen tillföres att processen går snabbare, mer effektivt och informationen är säkrare någonting som värdesättes högt när en stor del av arbetet omfattar tidsbegränsningar och sekretess.

Samfundet  

När samfundet nu har presenterats för en
ny teknologi som utför uppgiften mer effektivt och säkrare varför då välja en aktör
som tar längre tid och finns riskmarginal på. Genom att använda blockkedja-teknologin
och ta bort mellanmannen går det mer effektivt plus att både tid, pengar som
besparas.

Jag tror att detta fenomen kommer till att ha stor betydning på framtiden och utvecklingen av nya tjänster kommer vi att se inom kort.

Kilder:

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/blockchain-gir-uante-muligheter-for-helsevesenet.html