brians98 april 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Objective Key Result er en populær styringsstrategi for målsetting innen organisasjoner for å styrke både intern og eksterne faktorer. Formålet med å bruke OKR er…