brians98 January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Om blokkjeder Blokkjeder kan enkelt ses som logg, med denne loggen består det av flere blokker med informasjon. Med denne blokkjeden er det mye enklere…