GerdJReiersen januar 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kryptografi
Informasjonen blir «låst» og kan ikke «låses» opp før du har riktig nøkkel.

Hva er blokkjede
Blokkjede er en database fordelt utover forskjellige datamaskiner. I blokkjeder er informasjonen fordelt på forskjellige blokker, hver blokk har informasjon om datainnholdet, og hver blokk har en egen hash. En hash er et fingeravtrykk eller signatur, og hver blokk inneholder en egen hash og den tidligere blokken sin hash. Altså hver blokk viser til hvilken blokk som kommer før den.
Alle som har del i denne kjeden får beskjed når det blir gjort endringer eller lagt til nye informasjon. I en blokkjede må alle aktørene godkjenne før en ny blokk blir lagt til i kjeden. For at du skal kunne forandre informasjon må minimum 51% av alle nodene godkjenne før den anses som verifisert. Så for å hacke informasjon må du hacke mer enn 51% av nodene og det er nesten umulig.
Blokkjede er basert på kryptigrafi så men trenger ikke å ha tillit til en person, man må bare stole på kryptografien. Det er mye snakk om blokkjede innenfor økonomien, men blokkene kan inneholde hva som helst så lenge det er digitalisert.

«Mens denne økonomien erstattet de tradisjonelle ansikt-til-ansikt transaksjonene med digitale mellommenn, vil blokkjedeteknologien utfordre hele ideen om mellommenn som skal tjene på transaksjoner»

MIT

Photo by Esther Jiao on Unsplash

Hvordan å bruke blokkjede i Norge

Fordeler
Når er pasient blir behandlet på sykehuset er det mange som kunne hatt nytte av det som skjer der, et eksempel er pasienten, eller fastlegen til pasienten samt sykehuset. Hvis pasienten hadde hatt tilgang til den informasjonen kunne pasienten lett vis informasjonen videre i tilfelle de ender opp på et annet sykehus eller til en annen lege. Ved hjelp av blokkjedeteknologien kan pasienten ha tilgang til infromasjonen uten at det er fare for at den forsvinner på veien.

Ulemper
Når man gjør det mulig å sende penger uten at det går gjennom en tredjepart gjør man det lettere å holde transaksjonen unna det offentlige. Dermed ligger det mange muligheter til å anonymisere en straffbar transaksjon.

Kilder
https://unsplash.com