ingridnaess January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blokkjede-teknologien er en revolusjonerende teknologi som endrer måten vi lagrer og utveksler data på. Det er teknologien bak kryptovalutaen Bitcoin, men hva er egentlig en blokkjede?

Bildet er hentet fra https://pixabay.com/vectors/blockchain-cryptocurrency-network-3277335/

Hva er en blokkjede?

En blokkjede, eller blockchain, kan bli sett på som et sett med byggeklosser som bygger på hverandre og hver byggekloss inneholder informasjon. For å forklare det enkelt er det en logg som registrerer alle transaksjoner som skjer innenfor kjeden. På grunn av at alle transaksjoner blir loggført er det en sikker håndtering av data og transaksjoner. Selve kjernen i blokkjeden er å skape tillit ved å eliminere en tredjepart for å unngå avvik og lagre data på en trygg måte.

Kjeden består av flere blokker i kronologisk rekkefølge som inneholder informasjon om transaksjoner. Transaksjonene trenger nødvendigvis ikke være finansielle som Bitcoin, men det kan inneholde hva som helst bare informasjonen er digitalisert. Formålet med teknologien er at myndigheten skal være desentralisert slik at vi ikke behøver å være avhengig av å ha en tredjepart involvert, samt tillit til tredjeparten. Kjeden er ikke sårbar eller kan tukles med på grunn av at den er desentralisert.

Hva inneholder en blokk?

Hver blokk inneholder tre komponenter:

  • Det første er informasjon. Informasjonen avhenger av hvilken type blokk det er. F.eks. Bitcoin har informasjon om avsender, mottaker og beløpet som blir overført.
  • Det andre er hash. En hash kan bli sett på som en signatur eller et digitalt fingeravtrykk som identifiserer blokken, samt innholdet. Om du endrer noe i blokken vil hash-en forandre seg . 
  • Det tredje er hash-en fra den forrige blokken. Det er dette som skaper kjeden og gjør teknologien trygg. Endrer du noe i en blokk vil alle blokkene være ugyldig fordi hver blokk henviser til den forrige og hash-en vil være feil.

Proof of work 

For at kjeden ikke skal tukles med benytter den seg av “proof of work” algoritmer. Mekanismen gjør at det tar tid å lage en ny blokk. For Bitcoin tar det 10 minutter for å kalkulere nødvendig proof of work for å lage en ny blokk. På grunn av mekanismen er det vanskelig å ødlegge eller sabotere kjeden.

Offentlig og distribuert 

Det siste elementet som gjør kjeden sikker er at den er offentlig og distribuert. Siden det er offentlig er nettverket og transaksjonene tilgjengelig for alle, og alle som vil kan registrere seg. Det er noder som har ansvaret for å holde nettverket sikkert. Noder er en gruppe mennesker som sjekker om blokkene er gyldige, bekrefter at nye transaksjoner er registrert og jobber med å vedlikeholde kjeden. De som er involvert i nettverket vil bli informert når det gjennomføres endringer eller om nye elementer blir lagt til. Blir det godkjent av alle partene kan prosessen fortsette. Alle transaksjonene må være registrert og godkjent som gjør at en tredjepart ikke har mulighet til å sabotere, og du trenger ikke ha tillit til at en mellommann tar hånd om verdiene dine. 

Muligheter

Med desentraliseringsteknologien kommer det uendelig med muligheter. Det trenger nødvendigvis ikke være innen finansbransjen som Bitcoin. Det har stort utviklingspotensial og i årene fremover vil det bli benyttet i flere bransjer. Siden det er en trygg og sikker måte å håndtere data på kan det bli brukt til sikker overføring av helsejournaler, unngå juks i forbindelse med valg, utforming av kontrakter og endre hvordan musikkbransjen fungerer.

Hva tenker du om blokkjeder? Hva tror du teknologien kan bli brukt til i fremtiden? 

Videoer 

Lenker

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

https://folkogfag.finansforbundet.no/thea-vil-ta-verden-videre

https://digitalnorway.com/digitaliseringsguiden/artikkel/blokkjede/