David Neegaard Ljung januar 27, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En blokkjede er en distribuert database hvor hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene. Den mest populære blokkjeden er Bitcoin som er en elektronisk valuta som ble introdusert i 2009. Etter Bitcoin har en rekke alternative blokkjeder blitt publisert.

Hva er det?

Kort oppsummert så er det loggføring av transaksjoner innenfor en kjede. Det finnes ikke noe tredjepart, noe som gir en trygghet. All informasjon er digitalisert. Man slipper da å benytte seg av en tredjepart eller mellommann noe jeg mener er en fordel.

Fordeler med blokkjede?

Jeg mener det finnes en rekke fordeler. Det at nettverket sitter med makten og ikke en sentralisert styresmakt er en stor fordel og en grunn til at mange benytter seg av blokkjeder. En av grunnene til at vi fikk Bitcoin var finanskrisen i 2008. Mislighold av kundens penger er noe man må være forberedt på når man oppbevarer pengene sine hos en tredjepart. På en blokkjede har man ikke dette problemet da blokkjedens sikkerhet kan likestilles med nettverkets størrelse. Alt er tilgjengelig og offentlig for alle. Transaksjoner som er bekreftet kan ikke endres på fordi de er en integrert del av blokkjeden og alle de nye blokkene som blir laget henger sammen med de gamle.