Leane Louise January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blokkjeder også kalt som logg består av flere blokker med informasjon. Denne informasjonen ligger ikke bare på et sted eller må sendes til og fra involverte aktører. Her har alle i kjeden tilgang til all informasjon og får beskjed om endringer av informasjonen blir gjort, eller om ny informasjon blir lagt til om dette blir godkjent vil prosessen forsette. Blokkjedene vil forventer å påvirke næringslivet innen helsesektoren og innen dette vil det øke sikkerheten, personvernet og effektiviteten men også i tilgang til sikrere IT systemer innen offentlig sektor.

Praktisk bruk av blokkjeder, sykehusene i Norge kan ta i bruk blokkjeder i form av å få mer transparent dokumentasjon for å unngå avvik på sykehusjournaler.

Blockchain
https://blog.mdcloud.es/en/blockchain-non-centralized-transfer-of-digital-data/

Deloitte skriver ulike eksempler på hvordan dette kan blir tatt i bruk i praksis. I Norge kan man for eksempel hjelpe pasienter som blir behandlet på et sykehus ved å gi tilgang til informasjon. Etter flere sykehusbesøk vil få en mengde informasjon i form av resepter, sykemeldinger og diagnoser. Denne informasjonen blir liggende i sykehusenes systemer men er ikke tilgjengelig til pasienten selv. Ved å benytte seg av blokkjedesystemet vil denne informasjon da kunne ha den informasjonen man trenger. Fordelene ved dette er at det vil lege mer press på helsevesenet til å gjøre grundigere vurderinger.

Hvilke andre muligheter tror du bloggkjedene kan gi?