Stine Larsen Strom January 25, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det er det mye snakk om hvordan det forventes at blokkjeder skal ha stor påvirkning på både privat næringsliv og offentlig sektor i tiden fremover. Det sies at blokkjeder kan være med på å øke sikkerheten, effektiviteten og personvern og utbedre IT-systemer. «Blokkjedeteknologi er sannsynligvis den største innovasjonen siden internett. Den gjør det mulig med pengetransaksjoner uten å involvere en sentral godkjennelse», skriver Michele D’Aliessi på nettstedet Medium.com. Men hva er egentlig blokkjeder og hvordan virker disse?

Bilde her hentet her

Hva er blokkjeder?
Blokkjeder er det er en kjede som består av informasjon, og kan kalles en logg. Kjeden består av flere mindre blokker med som inneholder ulik informasjon. Denne kjeden funker slik at alle som har tilgang til informasjonen i kjeden, får beskjed når endringer blir gjort eller nye elementer blir lagt til i kjeden. Dette er i stedet for at all informasjon ligger på ett sett eller må sendes til og fra alle som er involverte.

Hver endring som blir gjort i kjeden må godkjennes av alle parter for å få en tilhørighet i kjeden som er «godkjent».Om endringene godkjennes av alle parter, kan prosessen fortsette. Overflaten vil være lik for alle, men det er kun medlemmer i nettverket som kan se, redigere og godkjenne endringer.

Det er dette som er den uavhengige revideringen som gjør at mann kan utelukke en tredjeparter som saksbehandlere, banker, offentlige registre eller jurister. Overføringer og transaksjoner vil gå direkte til mottaker, fra person til person.

Blokkjeder i praksis
Deolitte.com har de skrevet flere eksempler på hvordan blokkjeder fungerer i praksis. Et eksempel de trekker frem er sykehusjournaler uten avvik og med transparent dokumentasjon. De beskriver det slik at dersom en pasient behandles på sykehus vil det i prosessen oppstå en rekke informasjon som for eksempel prøvesvar, resepter, røntgenbilder osv. Denne informasjonen blir lagret i sykehusets systemer og må videreformidles til for eksempel pasienten eller apoteket.

Men informasjonen burde da være tilgjengelig for de som trenger den, når de trenger den. Benytter man seg av bokkjedeteknologi vil denne informasjon kunne ligge flere steder, uten fare for avvik. Når vi i neste gang er hos en annen lege, eller på et annet sykehus, er det nyttig å kunne ha med dokumentasjonen. Gjennomsiktighet i dokumentasjon vil jo også legge mer press på helsevesenet til å gjøre kloke og grundige vurderinger

– Stine Larsen Strøm

Kilder
https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-a-vite-for-a-skjnne-blokkjeder-og-litt-til
https://www.side3.no/teknologi/slik-fungerer-blokkjedeteknologien-6738982
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html
https://coinweb.no/hva-er-blockchain/
https://www.nrk.no/viten/xl/teknologien-som-tar-livet-av-avgiftene-1.13337268