linnti January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blokkjeder forventes å påvirke næringsliv og offentlig sektor de kommende årene – men hva er det?

Hva er blokkjeder?

Matt Higginson forklarer at vi kan tenke på blokkjeder som en database, som blir delt med et visst antall medlemmer, enten i privat eller offentlig nettverk, der hvert av medlemmene har en data. Ideen er at hvert medlem har en kopi av blockchain-databasen på datamaskinen, der det essensielle er at alle de deltakende har informasjon som potensielt er tilgjengelig for alle deltakerne i et visst øyeblikk. Enklere forklart kan vi kalle det en logg som består av en eller flere blokker med informasjon, der alle i kjeden har tilgang til all informasjon og får beskjed ved endringer eller når nye elementer blir lagt til.

Bitcoin blokkjeden omtales som det mest kjente offentlige nettverket. Her kan hvem som helst bli med i nettverket, uten noe form for godkjenning, og man kan forlate nettverket når det er ønskelig – uten at noen egentlig ved hvem som kommer ut og inn av nettverket. På den andre siden kan man også ha et privat nettverk, der du vet hvem som deltar, hvem som har tilgang til data og hvem som har en kopi av databasen.

Hvordan fungerer det?

Et eksempel som er lagt frem på deloitte.com om hvordan dette kan fungere i praksis, er sykehusjournaler uten avvik og med transparent dokumentasjon. Når en pasient behandles på et sykehus står sykehuset ofte igjen med en rekke informasjon om prøver, røntgenbilder, diagnoser o.l. Denne informasjonen blir liggende i sykehusets systemer, og blir vanligvis videreført til pasienten gjennom mail, post osv.  Spørsmålet her er om det kan være en mulighet å benytte seg av blokkjeder slik at informasjonen kan være tilgjengelig hos pasienten selv, uten at det er fare for avvik, slik at man alltid kan ha informasjonen tilgjengelig som dokumentasjon hos andre leger eller andre sykehus. Fordelen med blokkjeder som deles med pasienter på sykehus, kan være at det legger mer press på helsevesenet til å gjøre grundigere vurderinger.

Jeg tror blokkjeder kan være en smart funksjon, blant annet ved bruk i helsevesen, politi skoler o.l., da det er en sikker måte å dele informasjon med en annen part på, samtidig som en kan redusere kostnader ved å ha en logg over nett, i stedet for å for eksempel sende informasjon over post. Dersom det er snakk om sensitiv informasjon, vil det også på mange måter være en tryggere måte å dele informasjon på da det kun er den som har fått godkjent tilgang til blokkjeden som har mulighet til å se det. Dette kan igjen være risikabelt om informasjon sendes over post, da hvem som helst har mulighet til å få tak i det.

– Linn-Therese Skistad