heel003 januar 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hele tiden utfordrer vi tradisjonelle måter å organisere arbeide og kunnskap på, nye digitale tjenester vokser frem og sammen er disse med på å endre måten vi kommuniserer og samarbeider på. Internettet er synonymt med tilgjengelighet, og i dag kan man ved et søkeklikk få tilgang på innhold og kunnskap som tidligere fantes kun i bøker. Med en slik utvikling har nettet åpnet for muligheten til å styre transaksjoner og drive bokføring i form av algoritmer fremfor mennesker.

Denne prosessen skjer gjennom det beskrivende navnet blokkjede eller blockchain. Hva er det snakk om?

Hva er blokkjede?

Du har nok hørt om begrepet tidligere. Det meste av kryptovaluta i dag er mer eller mindre knyttet til teknologien som omtales som blokkjeder.

I all enkelhet
kan en blokkjede kalles for logg. Denne loggen består av en kjede med blokker
med informasjon. Hver blokk er basert på forrige blokk. Fremfor at informasjonen
ligger kun på ett sted, eller må sendes til eller fra alle involverte aktører,
har alle i kjeden tilgang til informasjonen og får kontinuerlig beskjed når
endringer blir gjort, eller når nye elementer bli lagt til.

Teknologirådet har beskrevet blokkjede på denne måten:

 • Er teknologien bak desentraliserte og krypterte valutaer som Bitcoin.
 • Brukes til sikker utveksling av verdier, data og forpliktelser- uten mellomledd
 • Kan skjule ulovlig virksomhet og bruker mye energi
 • Gir nye løsninger for offentlige registre, deling av helsedata og finansielle tjenester.

Utfordringer

 1. Ulovlig
  virksomhet og hvitvasking
 2. Ustabil
  valuta
 3. Ansvar
  som flyttes rundt

Blokkjeder i Norge

Det er
vanskelig på stående fot å spå hvilken påvirkning blokkjedeteknologien ha på det
norske samfunnet. Det er derimot umulig å ignorere utviklingen og suksessen
teknologien allerede har opplevd.

Deloitte skrev en artikkel tidligere i år om blokkjeder og hva de kan brukes til. Artikkelen belyste forventningen om at blokkjeder vil påvirke næringsliv og offentlig sektor enormt de kommende årene. I helsesektoren kan det bidras til å øke sikkerheten, personvernet og effektiviteten.
I offentlig sektor kan det gi langt langt sikrere IT systemer.

//Herman