andreahopen January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er blokkjeder? 

«Blokkjeder kan i all enkelthet kalles en logg. Denne loggen består av flere blokker med informasjon.» 

Nysgjerrig på hva det er? Snurr film! 

Deloitte skriver her at blokkjeder forventes å påvirke næringsliv og offentlig sektor enormt de kommende årene. Hvorfor det? Jo, for målet er å fjerne eventuelle tredjeparts involvering og skape tillit. Tillit mellom mennesker er avgjørende for at avtaler og betalinger er riktig.  

Navnet blokkjeder er ganske beskrivende , da det ligger i ordet. Det er snakk om en kjede av blokker som består av informasjon, der enhver blokk i kjeden er basert på den forrige blokken og sånn går det til du ender opp i en startblokk. 

Formålet med blokkjeder er som sagt å ikke bruke tredjeparter som saksbehandlere, banker, offentlige registre eller jurister. Ved å bruke blokkjeder har alle involverte i saken tilgang til all informasjon, istedenfor at informasjonen blir sendt rundt til de ulike partene. Dersom det blir gjort endringer får man beskjed om dette, og man kan raskt godkjenne endringer slik at man kan jobbe videre. Dette fører til en enklere håndtering av saker, god flyt i arbeidet og forhåpentligvis færre komplikasjoner. 

Blokkjeder + Norske helsevesenet = sant? 

Tungvinte oppgaver som deling av dokumenter og informasjon, kan deles effektivt gjennom blokkjedeteknologien. Blokkjeder kan være revolusjonerende innenfor helsesektoren. I et tidligere innlegg skrev jeg om helsesektoren i Norge, hvor gikk jeg inn på utfordringen de har når det kommer til å dele pasientenes informasjon innad. Det er det mange tråder, informasjon kan komme feil og faren for avvik er stor. Men med bruk av blokkjeder kan helsevesenet sørge for at all informasjon om pasienten i form av røntgenbilder, prøvesvar, resepter, sykemeldinger etc. Blir liggende på en base som alle legekontor i Norge har tilgang til (og de er allerede på god vei!). Ikke bare gjør legene og hele sektoren det lettere for hverandre, men de legger også opp til at legene kan gjøre jobben sin enda bedre og gi rett behandling ved behov. 

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-a-vite-for-a-skjnne-blokkjeder-og-litt-til