nivesmedenhodzic January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

person holding gold-colored coin

I dette innlegget skal jeg først og fremst forklare hva blokkjeder er og hvordan dette fungerer. Videre skal jeg gå dypere inn på blokkjeder i Norge.

Hva er blokkjeder?

Deloitte forklarer blokkjeder slik:

Blokkjeder kan i all enkelhet kalles en logg. Denne loggen består av flere blokker med informasjon. Fremfor at informasjonen ligger ett sted, eller må sendes til og fra alle involverte aktører, har alle i kjeden tilgang til all informasjon og får beskjed når endringer blir gjort, eller når nye elementer blir lagt til. Om endringene godkjennes av alle parter, kan prosessen fortsette.

Det blir også nevnt tre fordeler ved blokkjeder:
1. Sykehusjournaler uten avvik og med transparent dokumentasjon
2. Spore betalinger og øremerkede bistandspenger
3. Sikre konsistens i offentlige data

Kilder:

Deloitte. https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html (Lesedato: 26.01.2020)