karolinegjerdingen January 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogginnlegget har vi fått i oppgave å skrive om blokkjeder og kryptovaluta. Blokkjeder er et begrep som stadig dukker opp, men hva er det egentlig?

Vi ble først kjent med denne teknologien da den virtuelle valutaen Bitcoin ble lansert i 2009. Blokkjeder utgjør databasen for denne valutaen, det er altså den underliggende teknologien. Bitcoin, som er den første kryptovalutaen med desentralisert kontroll, ble lansert grunnet til at dagens pengesystem ikke var optimal. Etter dette blir denne teknologien åpent eksperimentert videre med, og flere alternative blokkjeder er blitt publisert.

En bokkjede kan brukes som en regnskapsbok for digitale transaksjoner. Dette er en revolusjonerende teknologi som gjør det mulig å gjøre transaksjoner mellom to parter, uten et behov for en tredjepart som må godkjenne aktiviteten. Vanligvis er det banken som tar seg av versifisering av slike transaksjoner, men her har jobben blitt erstattet med et dataprogram alle har tilgang til. Det å kunne gjøre slike transaksjoner uten en tredjepart involvert, er det som gjør denne teknologien revolusjonerende og interessen for videreutvikling stor. Ideen bak denne teknologien er å skape tillit, fjerne involvering fra tredjepart og verifisere og lagre nødvendig fakta i alle former for transaksjoner på en trygg måte.

Wikipedia beskriver blokkjede som «en distribuert database hvor hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene». Det er snakk om en kjede av blokker, og hver blokk innholdet et sett med transaksjoner med tidsstempel og hash, for å unngå at informasjonen ikke blir endret uten at det blir oppdaget. Hver blokk baserer seg på den blokken før. Disse blokkene eksisterer i et nettverk av noder, hvor hver node inneholder hele regnskapsboken. Ingen er original og dette resulterer til at det ikke er behov for en tiltrodd tredjepart.

Kildene jeg har tatt i bruk:
https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-a-vite-for-a-skjnne-blokkjeder-og-litt-til
https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html
https://e24.no/betalt-innhold/bak-tallene/mange-kjenner-ikke-teknologien-dette-er-bitcoins/24175703
https://no.wikipedia.org/wiki/Blokkjede