bettinamathiassen.com januar 29, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En forelesning vi hadde for en liten stund siden omhandlet digitale tjenester. Dette var en interessant forelesning da jeg ikke hadde hørt om det jeg skal skrive nå. Men vi har vel alle for eksempel hørt om bitcoin før? Vel, har du da hørt om blockchain, eller blokkjeder som det heter her til lands? Blockchain kan forbindes med Bitcoin, men selvom de lett kan hekles sammen er det viktig å holde disse to adskilt. Blockchain kan forklares som en logg. Loggen i denne sammenheng består av flere blokker med informasjon. Alle involverte i kjeden har tilgang til denne informasjonen, dette er en fordel med tanke på at en slipper at informasjon sendes frem og tilbake mellom aktørene. Dette forutsetter godkjennelse fra alle parter. Dette medfører at tredjeparter som saksbehandlere, banker og offentlige registre blir utelatt.

I følge eksperter vil blockchain være fremtiden vår, at vi alle henger sammen i blockchain. For det meste er kryptovalutaen i dag tilknyttet teknologien som omtales som blockchain. Hverken bitcoin eller noen av de andre variantene er blockchain, de er bygget på den. Hva kan egentlig blockchain brukes til lurer du kanskje på nå? Vel, Det forventes at blockchain kan påvirke næringsliv og offentlig sektor de kommende årene. Så vel som innenfor helsesektoren da det kan effektivisere og forbedre sikkerheten og personvern. Det kan i tillegg medføre sikrere IT-systemer. Selve grunnpilaren for blockchain grunner i at det skal skape tillit, verifisere og lagre nødvendig fakta for transaksjoner på en trygg måte.

Kilder:

https://www.tek.no/artikler/guide-hva-er-en-blokkjede-teknologien-bitcoin-og-ethereum-bygger-pa-er-egentlig-ganske-enkel/426503

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html