Minityret January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blokkjeder sees på i all hovedsak på som en logg. Denne
loggen består av flere lag med blokker, som inneholder ulik type informasjon. Formålet
med dette er å unngå at all form for informasjon ligger på ett sted, eller at
den må sendes via flere ulike personer, for å informere ulike involverte
aktører. Poenget er da at informasjonen ligger på en plattform, som alle
involverte har tilgang til. Her skal det altså være slik at alle får beskjed
dersom det blir lagt til ny informasjon, eller blir gjort endringer. Slik kan
alle involverte engasjere seg i prosessen, og det er lettere å bli enige om den
nye informasjonen eller endringene som er blitt gjort.

Formålet er å fjerne en eventuell tredjeparts involvering i
informasjonsprosessen. Her fjernes mellompersoner som for eksempel jurister,
saksbehandlere og bankaktører. Dette skal også bidra til å skape tillit mellom
aktører, verifisere og at ulik informasjon tilknyttet en transaksjon blir
lagret på en forsvarlig måte.

Hva kan dette brukes til i Norge?

Som nevnt over kan dette brukes for å overvåke og regulere
myndighetenes pengebruk, slik at penger blir brukt til formålet de er satt av
til å dekke. Et annet eksempel på hva dette kan brukes til er sykehusjournaler
og dokumentasjon fra lege. Dette kan brukes slik at all informasjon med
resepter, prøvesvar, sykemeldinger, diagnoser og alt annet blir lagret et sted,
hvor pasient også har tilgang. Slik blir det lettere for pasienten, dersom de
skal bytte lege.  

Problemet kan sees som at dersom mat utfører transaksjoner og avtaler gjennom blokkjeder kan man opptre som anonym, slik at det er lettere å utføre handelen i form av hvitvasking og lignende. Samtidig er det også slik at dersom myndighetene må utføre transaksjoner gjennom dette, er det slik at denne informasjonen er åpen for alle, slik at det er mulig å se hva penger blir brukt til. Slik kan penger overvåkes slik at det er mulig å vite hva investeringene faktisk brukes til.

Lenker:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/