ehaugsen januar 27, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blokkjeder er kort fortalt en journal eller en liste som er delt i et nettverk. Alle nye tilføyelser, transaksjoner og endringer må godkjennes av alle i dette nettverket. Det er en teknologi som er ny måte å opprette og overholde enighet på.

Den største fordelen med dette er at tillit blir desentralisert som gjør at alle mellomledd som banker, forsikringsselskaper eller myndigheter kan bli helt overflødige i fremtiden. en ulempe med blokkjeder er at man kan sende penger uten at det er en tredjepart som er involvert. Det blir holdt unna det offentlige og vanskelig å spore, dermed oppstår mange muligheter til å anonymisere en straffbar transaksjon.

Kryptovaluta

Kryptovaluta er en digital valuta. Blokkjendene er den underliggende teknologien som har skapt bitcoin og kryptovaluta. Det er ikke bitcoin som er teknologien i seg selv, det er blokkjedene som teknologien. Den teknologien forklarer det veldig enkelt. Se for deg et stort nettverk som kontinuerlig sjekker seg selv. Man kan si at kryptovaluta er en vei til finansiell frihet, med tanke på at man slipper at sentralbankene overvåker pengebruken våre.  

Matvaresvindel

Bedrifter velger å bytte ut produktet sitt med falske produkter eller billigere varianter. Det er mange som ser på løsninger for å unngå dette ved hjelp av blokkjeder. I Norge er et eksempel storfekjøtt, som starter hos bonden hvor dyret blir merket med informasjon som vekt og DNA blir registrert på blokkjeden. Videre blir dyret sendt til produsenten, hvor det igjen blir registrert og verifisert over blokkjeden at dette er det faktiske dyret som ble sendt fra bonden. Så blir kjøttet foredlet og emballert. Denne emballasjen kan inneholde en QR-kode, som gjør det mulig for varemottaket i dagligvareforretningene å scane denne koden for å verifisere at dette er de samme produktene som ble sendt fra produsenten. Til slutt kan du som bruker gå i butikken å kjøpe en pakke med kjøtt, scane koden og se akkurat hvor kjøttet kommer fra. Dette er nyttig fordi det fjerner alle intensiver for svindel, på grunn av egenskapene til den teknologien. En annen ting er at du som forbruker kan sitte for eksempel rundt middagsbordet å forklare at akkurat det kjøttet du har servert kommer fra en bestemt gård.

Kort oppsummert kan blokkjedene kan i fremtiden skape trygghet for forbrukerne og fjerne all svindel i matvarebransjen.