mfper januar 27, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blokkjede teknologien som endrer verden?

En blokkkjede loggfører informasjon istedenfor at informasjonen befinner deg på ett sted. Informasjonen må sendes til alle aktørene som er involvert. Alle aktørene i kjeden har tilgang til all informasjon og får beskjed når endringer blir gjennomført. Hvis alle aktørene godkjenner endringen så vil prosessen fortsette uavbrutt. Grunnen til at blokkjede teknologi blir brukt er at det erstatter tredjeparter som saksbehandlere Eksempelvis banker, eiendomsmeglere og jurister.

Blokkjede teknologi fikk sitt gjennomslag ved inntreden av bit-coin som den første kjente krypto valutaen. Bit-coin fikk mye oppmerksomhet grunnet de store svingningene av verdi for bit-coin. Det var flere som tjente store penger ved mindre investeringer grunnet de store verdi-svingningene som har vært i kryptovalutaen. 

Stort potensiale

Det blir spekulert i hvordan blokkjede teknologi kan endre måten vi som samfunn fungerer, siden det er mange bedrifter som baserer sin business på å fungere som en tredjepart som tar en prosentandel av fortjenesten. Ofte så oppstår det mellom selger og kjøper. Intensjonen med slik teknologi er at hele transaksjonsbeløpet mellom en selger og kjøper forblir mellom dem. Det er ikke bare snakk om penger det er også relevant for deling av informasjon. Spesielt oppbevaring av sensitiv informasjon hvor du skal slippe å kunne dele det med en tredjepart eksempelvis din egen helsejournal som gjør at informasjon blir mer tilgjengelig. 

Møter motstand

De bedriftene og organisasjonene som har etablert seg med sin funksjon som tredjepart kjemper mot denne utviklingen. Det gjør de gjennom markedsføring og politisk lobbyvirksomhet. Slik som alle etablerte gjør i en mulig endringsfase. De må velge om de vil tilpasse seg endringen eller å kjempe imot. Det blir spennende å se hva som kommer til å skje. Om bankene velger å benytte seg av blokk-kjede-teknologien eller om de gjør det de kan for å hindre at den teknologiske utviklingen får etablere seg i sin bransje.

Det vil alltid være en skeptisk holdning til endringer som får negative konsekvenser. Frykten for at det vil være færre arbeidsplasser og at de nåværende arbeidsplassene forsvinner er det som påvirker oppfatningen av slike teknologiske endringer. Det vil derfor alltid være varierende hvordan slik teknologi blir mottatt.

kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-a-vite-for-a-skjnne-blokkjeder-og-litt-til

https://www.tu.no/artikler/slik-kan-blokkjedeteknologi-brukes-i-energisektoren/469817