eirillhoff January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blokkjeder blir ofte misforstått med kryptovalutaen Bitcoin, men det er to forskjellige ting. Bitcoin er bygget på databasen blokkjeder. Først ble blokkjeder sett i sammenheng med kryptovaluta, men nå anses det som teknologiens fremtid. 

CC: https://www.mhlnews.com/technology-automation/document/22054633/blockchain-a-single-immutable-serialized-source-of-truth

Hva er blokkjeder?

En blokkjede er en database som distribuerer informasjon. Man kan se på den som en logg som viser flere blokker. En blokk vil bygge på den forrige blokken i en kjede som går tilbake til første blokk. Alle som er en del av kjeden kalles noder og vil ha tilgang til informasjon, de vil også bli varslet når noe blir lagt til eller endret på. Alle må godkjenne endringer for å fortsette. Siden alle har tilgang til blokkjeden fjerner det en tredjepart. Dette kan være mellomledd som for eksempel en bank, offentlig register og saksbehandlere.

Transaksjonshovedboken – Protokollen

Blokkjeders grunnlag er transaksjonshovedboken, også kalt protokollen. Den er grunnlaget til blokkjeders teknologi. Formålet med blokkjeder er å ha en offentlig desentralisert protokoll, som gjør at man ikke er avhengig av tilliten til et mellomledd. Protokollen er basert på kryptografi, og ikke eksempelvis en bank. Men informasjonen er offentlig og desentralisert, alle har tilgang til den. Her kan man finne alle transaksjonene som har funnet sted. 

Protokollen oppdateres kontinuerlig når det legges til nye blokker, verifisert av nodene. For å passe på at nye blokker stemmer med protokollen, registreres det et «fingertrykk» kalt hash. En ny blokk har sin egen hash, men også den tidligere blokkens hash. 

Norge bremset blokkjede-teknologi

Først startet blokkjeder som byggestenen til Bitcoin. Nå ser man muligheter for blokkjeder i andre sammenhenger enn økonomiske transaksjoner. I 2017 var den norske regjeringen positivt innstilt til bruk av blokkjeder, men de valgte å ikke eksperimentere med denne teknologien i offentlig forvaltning. På grunn av innføringen av el-avgifter ved datasentre som bruker kryptovaluta, har store aktører mistet interesse for utvinning i Norge. EU satser på blokkjeder, og dermed har aktører flyttet seg til medlemslandene. Et norsk firma kalt Troll Housing mistet en milliard kontrakt med Kina, som valgte å bytte til Sverige. 

Nye muligheter for Norge

Norge har signert European Blockchain Partnership, som skal tilrettelegge for blokkjede-teknologi. Ved å godkjenne eksperimentering i offentlig forvaltning kan det by på nye muligheter for blokkjeder i Norge. 

Helsesektor: Informasjonen om pasienter kan bli tryggere og mindre feilaktig distribuert gjennom blokkjeder. Nye legekontor, sykehus og pasienten selv vil ha informasjon tilgjengelig om for eksempel diagnoser, resepter, røntgenbilder o.l. Pasienten trenger ikke å selv sørge for overføring av informasjon mellom institusjoner. 

Utdanning: Kan brukes for å verifisere hvilken utdannelse og resultater man har. Ved å ha riktig informasjon tilgjengelig i blokkjeder kan ikke aktuelle kandidater lure til seg jobber via feilinformasjon og forfalskning av utdanningsbevis. 

Sporing av betalinger: La oss si at noen mottar støtte gjennom offentlig bidrag. Ved å bruke blokkjeder kan man kontrollere at bruk av pengene går til dets egentlige formål. Eller at pengene man ga i donasjon til en støtteorganisasjon, faktisk gikk til å hjelpe de som trengte det. 

– Eirill Hoff

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

https://svw.no/aktuelt/aktuelt/2019/februar/eu-satser-mens-norge-bremser-for-blokkjede-teknologi/

https://www.side3.no/teknologi/slik-fungerer-blokkjedeteknologien-6738982