David Hoiseth mars 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Image result for blockchains
https://blog.exellys.com/4-industries-that-will-never-be-the-same-after-blockchain/

Hei og velkommen! I dag skal vi snakke litt om blokkjeder og hva det egentlig er. I bransjen hvor det er økonomi og transaksjoner som står i fokus vil blokkjeder potensielt spille en stor rolle i fremtiden. Blokkjeder vil kunne hindre innblanding fra andre aktører, øke effektiviteten og gjøre transaksjonene mer transparente for de involverte aktørene. Så la oss bare hoppe i det!

Blokkjeder, hva er det egentlig?

Du har kanskje allerede hørt om blockchains, eller blokkjeder som vi kaller det. De fleste har vel et inntrykk av at det er et veldig komplekst tema, men det behøver ikke være så vanskelig! Ideen og tanken bak blokkjeder baserer seg nemlig på å skape tillit, fjerne tredjeparter, verifisere og lagre fakta i alle former for transaksjoner.

Så hva er egentlig en blokkjede? I bunn og grunn er blokkjeder
en slags logg. Loggen består igjen av flere blokker med informasjon. Istedenfor
at informasjonen ligger hos en av partene og er nødt til å sendes videre, så
befinner all informasjonen seg inni blokkjeden. Endres noe av informasjonen
eller hvis nye ting blir lagt til så får alle partene beskjed. Handlingen må så
godkjennes av partene og først etter godkjenningen kan prosessen fortsette. Grunnet
denne funksjonen gjør blokkjeder det mulig å gjennomføre store og viktige transaksjoner
uten tredjeparter slik som banker, jurister, offentlige registre og andre
former for saksbehandlere.

Image result for blockchains
http://theconversation.com/protecting-the-right-to-be-forgotten-in-the-age-of-blockchain-104847

Hva kan blokkjeder brukes til?

Blokkjeder kan brukes til å effektivisere deling av data. Eksempelvis kan blokkjeder brukes i helsevesenet. Ved en behandling som pasient eller prøvetakning i helsevesenet samles det en del informasjon. Hvis vi da bruker blokkjeder kan informasjonen lagres og være tilgjengelig for pasienten selv. Dette gjør f.eks. røntgen, prøvesvar, resept på medisiner og lignende info tilgjengelig for pasienten og relevant helsepersonell. Det øker effektiviteten og kravet til bedre og grundigere avgjørelser, ettersom at alle har mulighet til å se og vurdere avgjørelsene som har blitt tatt basert på loggen.

Image result for blockchains
https://www.nytimes.com/2018/06/27/business/dealbook/blockchains-guide-information.html

Blokkjeder kan også programmeres til å utføre handlinger hvis
de satte kriteriene er oppfylt. Dette kan være relevant ved f.eks. salg av eiendom,
da vil blokkjeden registrere det nye eierskapet hos kjøper dersom betalingen
blir registrert. Det gjør det også mulig å f.eks. forhindre korrupsjon eller å
sørge for at bistandspenger blir brukt til det som de er ment til. Med andre
ord at bistandspenger låses til transaksjoner for mat og/eller leie.

Blokkjeder kan også brukes til å holde rede på verdifulle
ressurser slik som sertifikater og vitnemål. Hvis informasjonen lagres i blokkjeden
kan man garantere at informasjonen ikke endres. Det gjør det lettere å holde
styr på sine verdifulle dokumenter og gjør det enklere for eksempel flyktninger.
Da er utdanning, sertifikater og identifikasjon lett tilgjengelig dersom de
skal i arbeid.

Finnes det utfordringer?

Det finnes dessverre også ulemper med denne interessante
teknologien. Blokkjeder kan også bruke til ulovlig virksomhet og hvitvasking av
penger. Det er nemlig slik at man kan opptre anonymt eller under et alias i
blokkjeder. Dette åpner muligheten for å snylte skatt, hvitvasking av ulovlige
handler, finansiering av ulovlig virksomheter og lignende. Det er mulig for
politiet å se mistenkelige transaksjoner som ligger i blokkjeden, men ikke å identifisere
hvem som har begått transaksjonene.

Til slutt her kommer det en video som vanlig for å oppsummere essensen i dagens tema!

Da håper jeg du er blit bitte litt klokere på blokkjeder og hva det kan brukes til! Ha en fabelaktig dag, vi blogges!

-David Høiseth

Litteraturliste:

om blokkjeder – https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

om Blokkjeder og deres funksjon – https://teknologiradet.no/blokkjeden-pa-tide-a-ta-grep/

Kort om Blokkjeder – https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-a-vite-for-a-skjnne-blokkjeder-og-litt-til