Nordmank98 January 21, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kilde: https://tirto.id/membayangkan-blockchain-dari-cara-yang-paling-sederhana-cJlT

Du har sikkert hørt om navnet «Bitcoin» som har blitt så velkjent gjennom årene. Bitcoin er en form for digital valuta som var utviklet av Satoshi Nakamoto i 2008, men ble ikke lansert før 2009. Bak denne digitale kryptovalutaen ligger det en innviklet teknologi, så kalt blokkjeder. Og det var slik teknologien ble introdusert. I dette innlegget skal jeg forklare nærmere på hva blokkjeder er og hvordan denne teknologien har påvirket den digitale samfunnet.

Hva er blokkjeder?

Blokkjeder er en database bestående av blokker av kjeder hvor hver blokk inneholder et sett transaksjoner, hash, som er unik for hver blokk. Ved at informasjonen ligger på ett sted, så kan ikke det endres eller slettes uten at det blir oppdaget. Om endringene godkjennes av alle parter som er involvert kan prosedyren fortsettes. Denne metoden utelater tredjeparter som banker, saksbehandlere eller offentlige registre å bearbeide transaksjonen, men at alt blir overlatt til teknologien og algoritmene.

Hvordan kan dette helpe oss?

Når man snakker om denne blokkjeder så bli vanligvis denne teknologien assosiert med penger. En måte å si det på er at blokkjeder er sikre og gratis, som betyr at man ikke trenger å betale for transaksjonen som man gjør med en bank.

Pengeoverføring – Pengetransaskjoner gjøres ved hjelp av forskjellige kryptovalutaer, for eksempel bitcoin. Slike transaksjoner er ekstremt sikre og gebyrfrie. Du kan sende penger til andre siden av verden utenom å være å være redd for at pengene kommer i gale hender.

Smarte kontrakter – Ved hjelp av blokkjeder kan dette sikre at alle vilkårene i en kontrakt blir oppfylt. Det blir i utgangspunktet arbeidet gjennom algoritmer som blir godkjent når nødvendige betingelser blir oppfylt.

Informasjon av identitet – Hvis noe sensitiv informasjon blir lagt i blokkjeder, forblir den der uansett hva. Dette betyr at informasjonen ikke kan bli stjålet eller endret.

Skylagring – Denne funksjonen kan være nyttig for alle som trenger å lagre store mengder data til en rimelig pris. Slik det gjøres er at all dataen din blir kryptert og lagret i små biter på alle datamaskiner i nettverket, og slik vet man at det holder det trygt og i sikkerhet. Poenget er at det ikke skal koste deg like mye som det ellers ville ha gjort med vanlig skylagring, men at man heller betaler direkte for tjenesten.

Hvilke måter kan Norge ta i bruk blokkjeder?

En praktisk måte å ta i bruk blokkjeder kan være i sykehuset. Når en pasient blir behandlet som vil informasjonen være lagret i systemet deres, men man vil også få pasienten til å få tilgang til sin personlig informasjon, når en blir tatt undersøkelse av. Og det er her blokkjede teknologien kan være til nytte. Blokkjeder kan potensielt transformere helsevesenet, plassere pasienten i sentrum og øke sikkerheten og delingsgevinsten av helsedata.