Anneline Dahl Nielsen January 27, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Visste du at OBOS gjør det mulig at eieskifte skjer på sekunder? Eller at handel av olje skjer uten papirarbeid? dette innlegget skal jeg forklare hva blokkjede er og hva det kan brukes til. Det er et veldig spennende tema, som vil endre flere områder i et jobbmarked. Kommer meglere til å bli skygget av banen?

Bilde hentet fra Unsplash.com

Hva er det?

Blokkjede er et nettverk som distribuerer ulike transaksjoner, gjennom et peer2peer nettverk. Enkelt forklart har alle parter en kopi av en felles «loggbok». Loggen gir deg en fullstendig oversikt over alle transaksjoner, men ingen kan verken endre eller slette data som allerede er lagt inn i en blokk. Hovedmålet med blokkjede er å gjennomføre raske og sikre transaksjoner uten innblanding av en tredjepart. 

Blokkjedesikkerhet

Ved å blant annet ta i bruk det som kalles noder, slipper man innblanding av tredjeparter. Noder er algoritmer som kontrollerer og godkjenner transaksjonen. Når transaksjonen er godkjent blir den lagt i en blokk. Blokken får da et så kalt «hash»nummer, ofte bestående av tall og bokstaver. En av sikkerhetene med blokkjede er nettopp dette hashnummeret. Man kan sammenligne hash med et fingeravtrykk. Blokkene bygges på hverandres hashnummer. Så neste blokk i kjede vil henvise til via sitt hashnummer til den første blokken. Blokkene blir gjensidig avhengig av hverandre. Hvis noe endres i den ene blokken, endres også hashen og dermed vil ikke «adressen» være riktig lenger, siden den ikke stemmer med hashen til de andre blokkene i kjeden. For å få en visuell forståelse av blokkjede har jeg linket til en lett forståelig video nedenfor.

Skjermbilde av Simply Explained´s: how does a blockchain work?

Hvordan kan teknologien brukes i Norge?

Man skulle tro blokkjede var en fjern, amerikansk superteknologi… Men allerede så flere norske selskaper tatt i bruk denne nettverksteknologien. Blant en av de er OBOS, som gjør det mulig med eieskifte på få sekunder. Dette setter spørsmålstegn for hele megleryrket. I en salgsprosess vil jeg tro megler sitt største ansvar er å bevare pengene sikkert, og med blokkjedeteknologien er det ikke lenger nødvendig med en megler. Teknologien tar over. Enda raskere og med en høyere sikkerhet. Så langt er dette kun en prototype for aksjeboligsalg, men den er her og jeg mener den har kommet for å bli. Med tiden er jeg helt sikker på at vi ser en økende grad av denne type salg, spesielt innenfor områder hvor høye summer står på spill. Et annet selskap som har implementert blokkjedeteknologi er storselskapet Equinor. En handel som krevde enorme ressurser på papirarbeid for hver enkelt transaksjon, gjøres nå lynraskt og ressurseffektivt over digitale plattformer.

worm's eye-view photography of ceiling
Bilde hentet fra Unsplash.com

Det er mange fordeler ved denne teknologien, og sikkerthet er helt klart en tydelig faktor. Deepfakes og fake news får man til stadighet kastet på skjermen, og man vet ikke lenger hva som er rett og galt. Kulturer konvergeres, handel skjer hyppigere og tid blir en ekslusiv mangelvare. Stadig ser vi fler som tar fatt i plattformorganisasjoner, som Airbnb, og med en slik utvikling og handel er tillit en ekstremt viktig faktor. Med blokkjedeteknologi får man en tillit til handelen, til selve prosessen. Så er det andre samfunssaspekter ved teknologien, for hva skjer med arbeidsplasser som f.eks banker får en så sterk og ressurseffektiv konkurrent?

Hva mener du om blokkjedeteknologien, og hvordan den vil påvirke samfunnet?

Kilder: http://min.e24.no/equinors-blokkjede-plattform-apnes-for-handel/a/kagV7X https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-a-vite-for-a-skjnne-blokkjeder-og-litt-til https://digitalnorway.com/digitaliseringsguiden/artikkel/blokkjede/ https://www.obos.no/privat/samfunnsansvar/obos-innovasjon/verdens-forste-boligsalg-med-blokkjedeteknologi https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html