Jorunn februar 13, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Algoritmer ble tatt i bruk idet vi begynte å utvikle det digitale nettverket til å kjenne igjen hvem som sitter foran pcen, og hva denne personen liker å gjøre. Algoritmer styrer hvordan det digitale skal reagere på gitte situasjoner, og skal være en hjelp for mennesker. Men i hvor stor grad ønsker vi egentlig å ta i bruk disse, og hvor langt er vi villige til å la utviklingen gå

Hentet fra: itpraten

Hva er algoritmer

Algoritmer er en serie operasjoner som har i oppgave å utføre en prosess eller løse et eller flere problemer. Dette vil si at når problemet oppstår eller en gitt situasjon skjer, så vil algoritmen reagere på en gitt måte. Hvordan algoritmen skal reagere er programmert av mennesker og vil derfor ha en menneskelig tankegang, men tar ikke ulike scenarioer til vurdering når reaksjonen skjer. En algoritme er en oppskrift som forteller hvordan noe skal gjøres.

Hvordan jobber algoritmer

Du setter inn ulike kommandoer etter hverandre som sammen blir en hel algoritme og et svar på hvordan noe skal løses. I følge Steinar Thorvaldsen kan det sammenlignes med å bake en kake, du gjør ting trinnvis til kaken er ferdig. Du forteller maskinen hva den skal gjøre, men du må også fortelle hvordan den skal gjøre det. Dette er algoritmene, for å få gjort jobben. Med andre ord sparer algoritmer oss for steg og tid.

Bruke algoritmer til noe mer

På mange måter mener jeg at algoritmer er positive og kan utnyttes mer enn de gjør nå. Jeg ser for meg at vi kan ta dem mer i bruk på områder hvor det ikke er involvert følelser eller viktige beslutninger som skal tas på ulike etiske grunnlag. Med dette mener jeg at algoritmer kan i større grad brukes innenfor helsesektoren, hvor avgjørelser om ulike sykdommer skal tas.

Algoritmene er i stand til å finne ut mye mer enn mennesker gjør, før avgjørelsen tas. Det eneste de mangler av menneskelige egenskaper er følelser. Vi mennesker gjør de fleste valg basert på følelser. Samtidig gjør vi valg uten å tenke langt nok frem i tid og ser ikke alle mulighetene. Ofte tar vi avgjørelser basert på det vi vet der og da, uten å ta i vurdering andre muligheter eller tenke hva som kan skje om vi tar et annet valg. Dette vil ikke algoritmene gjøre, de analyserer mulighetene og velger den som er mest passende til problemet den blir stilt ovenfor.

Hentet fra: IndianExpress

Er man i en prosess hvor en skal ansette nye i jobb for et firma, og det kommer inn ekstremt mange søknader, kan det være smart å bruke algoritmer for å luke ut en del søkere. Problemet vil oppstå når man ikke vet på hvilket grunnlag algoritmen utelukker kandidater. Eksempelvis kan to søkere være like gode, men fordi den ene søker med en asiatisk bakgrunn velger algoritmen å utelukke denne søknaden. Det kan også oppstå lignende situasjoner hvor vi ikke vet hvorfor søknader ble utelukket. Da må man analysere dette i etterkant av utvelgelsen.

Ikke alle utfall vil være lønnsomme

Selv om algoritmene i mange tilfeller kan være utrolig smarte å bruke sammenlignet  med mennesker, er det ikke i alle tilfeller det er like bra. For eksempel innenfor helse- og omsorgsektoren så vil ikke en algoritme programmert i en robot vise samme medfølelse overfor mennesker i sårbare situasjoner. Se for deg eldre som skal passes på, disse trenger omsorg, ulike følelser og nærhet. En algoritme i en robot vil være veldig ensformig i sitt arbeid og ikke vise spesielt mye følelser. Det samme hadde skjedd om algoritmer skulle gi tilbake prøvesvar. Se for deg du har testet deg for sykdom, du kommer inn til legen som er en robot for å få svar, det eneste legen sier er “Du er syk”.

Fremtidens samarbeid

Mangelen på medfølelse i en rekke situasjoner gjør vi ikke er villige til å gi opp alle beslutninger og handlinger som tas av mennesker. Jeg har troen på en kombinasjon av algoritmer og mennesker i arbeid. Et fremtidig samfunn hvor algoritmer kan programmeres til å ta de viktige avgjørelsene og se på ulike muligheter, deretter kan mennesker ta avgjørelsen ut ifra hva tilbakemeldingen til algoritmene er.

Artikler og kilder brukt i teksten:

https://no.wikipedia.org/wiki/Algoritme
https://www.itpraten.no/teknologi/slik-pavirker-algoritmer-hverdagen-din/
https://snl.no/algoritme
https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=424614
https://indianexpress.com/article/technology/science/new-robots-can-follow-spoken-instructions-4754095/