Nordmank98 januar 27, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvordan fungerer en forretningsmodell?

For at en etablert bedrift skal kunne fungere må de kunne ta for seg en plan for hvordan de skal operere denne i praksis, for å oppnå ønsket profitt. Denne planen er det vi såkalt kaller en forretningsmodell. En forretningsmodell er et verktøy som ble utviklet av Alexander Osterwalder som inneholder et sett av elementer som skal bedrive bedriftens logikk til å tjene penger.

En forretningsmodell består av følgende 9 byggeklosser:

1 Kundesegment

Et kundesegment beskriver de forskjellige gruppene av mennesker eller organisasjoner som virksomheten skal rette seg mot og betjene. Uten kunder kan ikke en bedrift overleve lenge i markedet. For å tilfredstille kundene kan kan man gruppere de i forskjellige segmenter med vanlig behov, vanlig atferd eller andre attributter.

2 Verdiforslag

Denne byggeklossen beskriver summen av produkter og tjenester som skaper verdi for et kundesegment. Det løser et kundeproblem eller tilfredstiller et kundebehov og hver verdiforslag består med et sett med produkter og eller tjenester som tilfredstiller kravene til et spesifikt kundesegment. I denne forstanden er verdiforslag en sammensetting av fordelene som et selskap tilbyr.

3 Kanaler

Kanaler beskriver hvordan et selskap skal klare å kommunisere, selge og distribuere sine varer og tjenester for å nå til kundene. Her blir det viktig å finne en plattform for å nå riktig kundesegment.

4 Kunderelasjoner

Kunderelasjoner handler om hvordan du skal skape relasjoner med kunder. Et selskap bør avklare hvilken type forhold de ønsker å etablere med hver kundesegment. Forhold kan variere fra personlig til automatisert. Kundeforhold kan være drevet av følgende: kundekjølp, kundelojalitet og økt salg.

5 Inntektstrømmer

Dette representerer hvilken strategier som blir brukt til å tjene penger. Noen eksempler kan være kontantsalg, reklame, leie/leasing etc.

6 Nøkkelressurser

Beskriver de viktigste eiendelene som kreves for at en forretningsmodell skal fungere. Hver forretningsmodell krever nøkkelressurser. Disse ressursene gjør det mulig for et foretak å opprette og tilby et verdiforslag.

7 Nøkkelaktiviteter

Disse aktivitetene beskriver de viktigste tingene et selskap må gjøre for å få sin forretningsmodell til å fungere. Dette er de viktigste handlingene et selskap må ta for seg for å lykkes.

8 Nøkkelpartnere

Nøkkelpartnere er de partnerne du er avhengig av å samarbeide med for å levere verdiløftet til dine kunder. Disse kan f.eks være produsenter eller leverandører.

9 Kostnadsstruktur

Denne beskriver de viktigste kostnadene som påløper mens du opererer en forretningsmodell. Alt til å skape, levere verdi og opprettholde kundeforhold har følgende kostnader. Noen forretningsmodeller er henholdsvis mer kostnadsdrevne enn andre, så det er helt avhengig av hvordan forretningsmodellen er bygd opp.

Hvorfor ta i bruk en slik forretningsmodell?

Ved å ta i bruk en forretningsmodell kan ha mange fordeler for en nyetablert selskap. Flere bruker dette for å lage nye strategier og for å hjelpe bedriften til å komme i gang slik at de kan overleve i markedet. Ideen om å starte fra et godt utgangspunkt vil hjelpe selskapet til å gå fremover, og med en forretningsmodell vil man kunne ha oversikt over målene og oppgavene som skal til. Dette skal også kunne hjelpe ansatte og lære bort slik at alle tar del og man får en god struktur som gjør det mulig å jobbe i praksis.

Vil du få mer innsikt på hvordan verktøyet fungerer? Her er alt du trenger på kun 2min.

Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Osterwalder

https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/forretningsmodell/

https://estudie.no/forretningsmodell/