marissapereira januar 22, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Fra en tid med hest og kjerre til en tid med selvkjørende biler og en frykt for at robotene skal ta over arbeidsplassene våres, har verden blitt til et digitalisert samfunn, hvor vi konstant går rundt med en smarttelefon i hånden i frykt om at vi skal gå glipp av noe veldig viktig i de minuttene det tar å gå fra kjøkkenet til soverommet. Jeg ønsker i dette blogginnlegget å ta opp tematikken rundt roboter og arbeidsplassene våres og hvorvidt roboter kan erstatte alle yrker.A

Kan roboter erstatte alle yrker?

I følge tu.no frykter fire av ti at roboter og digitalisering vil ta jobben fra dem. Selv om maskiner eller roboter vil være i stand til å utføre de fleste arbeidsoppgaver, vil det fortsatt være behov for mennesker og hender i arbeidslivet. Ved hjelp av kunstig intelligens har leger mulighet å operere en pasient uten å i det hele tatt være i nærheten av personen, legen kan sitte i Frankrike å operere en pasient som ligger på operasjonsbordet i Italia. Til tross for dette vil det som sagt fortsatt være behov for mennesker, la oss si at kunstig intelligens og roboter tar over alle yrker, hvordan skal for eksempel barn under barnevernet få samme hjelp med en robot som de vil få med en barnevernspedagog? I en artikkel fra forskning.no skriver de at arbeidsfolk i Norge er minst truet av roboter. Forskerne mener at Norge er minst truet av automatisering, fordi vi har mange arbeidsplasser som krever både kognitiv og sosial intelligens. De mener også at forskning basert på automatisering og digitalisering ikke bare vil fjerne arbeidsplasser, men nye arbeidsplasser vil dukke opp, spesielt servicejobber. Tu.no skriver i en artikkel at robotisering og automatisering ikke er noen trussel mot norske arbeidsplasser, men det kan heller redde industrigrener og arbeidsplasser.

Kilder:

https://forskning.no/okonomi-ny-arbeid/oecd-arbeidsfolk-i-norge-er-minst-truet-av-roboter/271926

https://www.tu.no/artikler/flere-frykter-roboter-vil-ta-jobben/443493

https://www.tu.no/artikler/roboter-kan-redde-norsk-industri/233084