idagarder January 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For å forstå seg på en bedrift er det lurt å komme litt på innsiden av den. Ved å bruke business model canvas vil man få en oversikt over viktige deler av en bedrift. Denne modellen vil enkelt beskrive bedriftens nøkkelområder. Ved å bruke denne modellen vil vi kunne designe, diskutere og finne ut av nye forretningsmodeller.

Som denne videoen visuelt presenterer er business model canvas delt inn i 9 deler. Dette er 9 punkter som bedriften bør ha kontroll på for at de skal kunne utvikles og forbedres. Modellen skal altså bestå av disse punktene:

 1. Costumer segment- kundesegment
  Du må vite hvem som er kundene dine. Målet er å skape god verdi for kunden, og derfor må man altså vite hvem som er kunden. Man bør også kartlegge de viktigste kundesegmentene for din bedrift.
 2. Value proposition- verdiløfte
  For at kunden skal komme til deg, og blir værende er du nødt til å ha en verdi for kunden. Du skal kunne løse kundens problemer og dekke deres behov. Hvis ikke kunden føler høy nok verdi, vil de kunne gå til konkurrerende bedrifter. Verdien du leverer kan være alt fra god service, til det perfekte produkt. Det viktigste er at det finnes en verdi i bedriften din.
 3. Channels- kanaler
  Dette handler rett og slett om hvordan du tenker å nå kundene dine. Hvordan skal kunden få produktet ditt? Dette kan gjøres på mange måter og er gjerne ulikt fra målgruppe til målgruppe. Det ville for eksempel være lite lurt å kun distribuere rullatorer på nettet.
 4. Customer relationship- kunderelasjoner
  For at kunden skal ønske å bli hos deg, bør du ha en god relasjon til kunden. Hvordan denne relasjonen skal være varierer veldig innen ulike produktkategorier. Målet er at kunden skal komme til deg, bli værende og generere nok inntekt for bedriften.
 5. Revenue streams – inntektsstrøm
  På hvilken måte tar du betalt fra kunden? Du som bedrift ønsker naturligvis å tjene mest mulig, og må da finne ut av hvordan man kan ha en pris som genererer inntekten deres på best mulig vis.
 6. Key partners- partnere
  Det er ofte vanskelig å gjøre alt selv, da trenger man partnere. Dette handler også om outsourcing av de delene som ikke er kjerneaktivitet for din bedrift. For eksempel kan en key partner for et hotell være vaskefirmaet som jobber der.
 7. Key activities- kjerneaktiviteter
  Dette handler om hva bedriften din er til for. Din kjærneaktivitet er det bedriften gjør hver dag, det som er målet med hele bedriften. Denne delen kan man ikke outsource, det er denne delen som skal skape verdi for kunden. Det er viktig at din kjærneaktivitet henger sammen med verdiskapingen.
 8. Key resources- ressurser
  Hvilke ressurser sitter du på, og hvordan skal du bruke dem til å skape god verdi hos kunden? Dine ressurser kan være alt fra teknologisk kunnskap, til tilgang på jord.
 9. Cost structure- kostnadsstruktur
  Man må kartlegge kostnadene sine for å ha kontroll. Hvor bruker bedriften mest penger? Kostnadene er slikt som lønn og markedsføring