Sindre Borseth January 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Forretningsmodell

Når du skal starte en bedrift er det vel
så viktig med en god forretningsmodell som en god forretningsidé. Det er ingen
fasit på hvordan modellen er satt sammen, men den bør gi noen svar på hvordan
bedriften skaper sine kundeverdier. Alexander Osterwalder definerer begrepet
forretningsmodell slik: «En forretningsmodell beskriver den logiske
begrunnelsen for hvordan en organisasjon skaper, leverer og kaprer verdi

Business
Model Canvas

Alexander Osterwalder har selv utviklet Business Modell Canvas (BMC) som er en ramme for hvordan en forretningsmodell kan se ut. Denne modellen er svært oversiktlig, og det er ikke uten grunn at den blir anbefalt av Innovasjon Norge.

Bilde hentet fra https://slidemodel.com/business-model-canvas/

Forretningsmodellen Business Model Canvas består av til sammen ni blokker som skal fylles ut.

1. Value Propsitions – Verdiløfte Hva
er det du tilbyr?

2. Channels – Kanaler Hvordan
og hvor når du frem til kundene dine?

3. Customer Relationships – Kunderelasjoner
Hvordan
skal du forholde deg til kundene?

4. Customer Segments – Kundesegmenter
Hvem
tilbyr du til?

5. Key Resources – Ressurser Hva
trenger du?

6. Key Activities – Nøkkelaktiviteter
Hva
må du gjøre?

7. Key Partnerships – Samarbeidspartnere
Hvem
skal hjelpe deg?

8. Revenue Streams – Inntektsstrøm Hvor
kommer inntektene fra?

9. Cost Structure – Kostnader Hvilke
kostnader har du?

For å bli bedre kjent med modellen, har jeg videre valgt å starte en fiktiv bedrift. Denne bedriften skal selge billig kaffe til kunder som er på farten. Bedriften kommer til å konkurrere mot kaffekjeder som Starbucks, men forskjellen er at kaffens pris reduseres mot at lokalet ikke har sitteplasser. Bedriften Kaffekoppen tilbyr også en app hvor kundene kan bestille kaffen på forhånd, så man slipper å stå i kø. Forretningsplan kan se slik ut:

Som man kan se så kommer man ikke helt i
dybden ved en slik forretningsplan, men den er oversiktlig og man kan enkelt kunne
analysere bedriftens sterke og svake sider. Det er også enkelt å justere planen
underveis hvis man skulle få behov for det.

Ifølge Innovasjon Norge forlanger banken,
potensielle investorer og offentlige støttespillere at du har en gjennomtenkt
forretningsmodell før du kan få finansiering og annen støtte.

Kilder:

https://slidemodel.com/business-model-canvas/

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/