Anneline Dahl Nielsen January 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken fikk vi i forelesningen av Arne Krokan en oppgave om å skrive et innlegg som tar for seg det strategiske verktøyet Business Model Canvas. Et verktøy for å utvikle forretningsmodeller og er blant annet anbefalt av Innovasjon Norge.

Hva er Business Model Canvas?

Business Model Canvas er et utvikligsverktøy som visualiserer bedriftens forretningsmodell og gir en klar og tydelig oversikt over forretningsplanen. BMC egner seg like godt for både store og små bedrifter, så vel som ny- og veletablerte. Det var Alexander Osterwalder og Yves Pigneur som presenterte modellen først, i boken «Business Model Generation» (2010). Modellen tydeliggjør hvordan de ulike klossene henger sammen og påvirker hverandre slik at bedriften enkelt kan finne forbedringspotensiale.

Skjermbilde fra Strategyzer.com

Business Model Canvas består av 9 ulike byggeklosser. Klossene er ikke tilfeldig satt opp, og hvis du ser etter vil du legge merke til at venstre side av modellen inneholder faktorer bedriften har en direkte kontroll over som produkt, partnere, ressurser og kostnader. Høyre side er faktorer som i større grad er påvirket av markedet. I midten finner man value proposition, en faktor som binder sammen venstre og høyre side.

  1. Value Proposition – hva er det du tilbyr?
  2. Channels – hvordan og hvor når du ut til kundene dine?
  3. Customer Relationship – Hvordan skal du forholde deg til kundene?
  4. Customer Segments – Hvem tilbyr du til?
  5. Key Resources – hva er det du trenger?
  6. Key Activities – Hva må du gjøre?
  7. Key Partnerships – Hvem skal hjelpe deg med det du ikke selv skal gjøre?
  8. Revenue Streams – Hvordan ser inntektene dine ut? Hvor kommer de fra?
  9. Cost Structure – Hvilke kostnader har du? Hvor kommer de fra? Hva koster de?
For en visuell forklaring av modellen anbefaler jeg å se denne filmsnutten. Filmen er produsert av Strategyzer.

Hvorfor bruke Business Model Canvas?

Det slår meg er at den visuelle fremstillingen av bedriftens økosystem er enkel å forstå. Dette kan bidra til en mer målrettet og tydelig kommunikasjon, både internt og eksternt, over hva forretningsideen og/eller -planen til bedriften. Modellen har klare fokusområder som forenkler eventuelle nødvendige endringsprosesser og kan benyttes som et levende styringsdokument for videre utvikling.
Modellen gir et bredt bilde over alle bedriftens virkeområder og sammenheng mellom disse. Tall fra SSB viser at det kun er rundt 30% av nyetableringer som er aktive etter fem år. Med disse tallene ser man hvor vanskelig det er å etablere og overleve i dagens marked, og med Business Model Canvas tror jeg bedrifter vil ha en sterkere sjanse for å holde seg aktive.

Men med den raske utvikling i teknologien, hvor lenge tror du Business Model Canvas er et relevant utviklingsverktøy? Stadig fler plattformorganisasjoner etableres og kunstig intelligens spiser mer av arbeidsoppgaver.

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/
https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/converted-pages-shared-root/218313/praktisk-eksempel-pa-bruk-av-canvas-for-a-illustere-en-forretningsmodell.pdf
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvashttps://canvanizer.com/new/business-model-canvas https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/ https://get2growth.com/business-model-canvas/