MatsRino januar 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

BMC eller Business Model Canvas er en strategi for å utvikle forretningsmodeller som svært mange tar i bruk, deriblant Innovasjon Norge. I dette blogginnlegget skal jeg gå nærmere inn på denne modellen og hvorfor en slik modell blir hyppig brukt av bedrifter i hele verden.

Hvorfor BMC?

Business model canvas egner seg like godt for store og små bedrifter. Modellen kan være svært nyttig for nyoppstartede bedrifter, men også allerede etablerte bedrifter som ønsker å få en bedre oversikt over egen bedrift. Poenget med modellen er å lettere visualiserer hvordan de forskjellige blokkene henger sammen og påvirker hverandre. På denne måten kan bedriften enkelt finne ut av forbedringspotensiale, og hvilke endringer som bør gjøres i forretningsmodellen til bedriften, for å for eksempel øke inntekter. For å lese mer om forretningsmodeller og hvorfor dette er viktig, klikk her.

Bilde er hentet fra: https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

Hva består BMC av?

BMC er bygd opp av 9 blokker. Den venstre siden av modellen er faktorer som bedriften selv har kontroll på som for eksempel produkt, partnere og kostnader. Den høyre siden består av eksterne faktorer som i større grad er påvirket av markedet som for eksempel kanaler og kunderelasjoner. I midten har vi «value proposition» som binder disse to sidene sammen.

1. Value Proposition: Hva ønsker vi som bedrift å tilby forbrukerne? 2. Key partners: Hvilke samarbeidspartnere har vi? 3. Key Activities: Hva gjør vi for å nå VP? 4. Key Resources: Hvilke ressurser har vi/trenger vi for å nå VP? 5. Cost Structure: Hva bruker vi penger på, og bruker vi de på best mulig måte? 6. Customer Segments: Hvem er målgruppen vår og hvem er våre viktigste kunder? 7. Customer Relationships: Hvilke kunderelasjoner ønsker vi å ha, og hva fører disse til? 8. Channels: Hvordan når vi kundene våre med produkter og kommunikasjon? 9. Revenue Streams: Hvordan er inntektene våre, og hvor kommer disse fra?

En slik modell gjør at bedrifter enkelt kan bygge opp en forretningsmodell som passer spesielt til de spesielle bedriftene. Dette er ett nyttig verktøy, særlig i ett marked som er i stadig utvikling. Teknologien stormer fremover og gjør at vi får nye arbeidsprosesser. Kunstig intelligens begynner å bli en stor del av samfunnet, og da er det viktig at vi ikke bare endrer arbeidsprosesser men ser på hele forretningsmodeller, og finner ut hva som er best for hver enkelt bedrift for å lykkes i det nåværende markedet.

Hvis du syns dette er spennende og vil lære mer om BMC gir denne videoen en god og utdypende forklaring.

Hentet fra: https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY
Kilder

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas Strategyzer: https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/ Bilde Nr 1: https://unsplash.com/photos/MYbhN8KaaEc Bilde Nr 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas